Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

21.02.2014.

HUP-Koordinacija socijalne skrbi dostavila je Ministarstvu socijalne politike i mladih mišljenje na Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. U dostavljenom mišljenju naglašeno je kako je kao razrada obaveza pravnih subjekata koji obavljaju djelatnost socijalne skrbi (čije su obaveze definirane Zakonom o socijalnoj skrbi), Pravilnik obiman, složen, mjestimice nepregledan, a uzmemo li u obzir prijedlog za izračun potrebnih izvoditelja i nedostižan u financijskom smislu, u kontekstu sadašnje gospodarske situacije.
Kao primjer navedena je neusklađenost između kataloga usluga u prilogu i tekstualnog dijela Pravilnika. Ukoliko Pravilnik slijedi logiku iz Poglavlja III prema korisničkim skupinama onda je u katalogu jedna skupina izostavljena (beskućnici). Također smatramo da bi bilo korisno da se sedam većih korisničkih skupina iz kataloga na neki način pod šifrom usluge ili sl. može pronaći u tekstu ili katalogu pod istim brojem.
vrh stranice
vrh stranice