Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

31.01.2013.

Prijedlog Pravilnika dostavljen je Hrvatskoj udruzi poslodavaca na mišljenje krajem siječnja 2013.g. Pravilnik propisuje stupanje na snagu s 01. travnja 2013.g. Prijedlogom Pravilnika uvodi se novi jedinstveni obrazac prijave poreza na dohodak (JOPPD) čime će se omogućiti efikasnije prikupljanje objedinjenih podataka za potrebe više državnih institucija na jednom mjestu o ostvarenom dohotku fizičkih osoba, o obračunatom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, te o obvezi doprinosa, što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati i uplatiti i o tome izvijestiti Poreznu upravu.
Obzirom da zamjena postojećih obrazaca novima iziskuje nove dodatne troškove promjene računalnih programa, troškove obuke osoblja u računovodstvu i druge zavisne troškove u veoma kratkom roku kod svih poslodavaca HUP je predložio da se primjena Pravilnika odgodi za 01. siječnja 2014, podredno 01. srpnja 2013.g.
Isto tako HUP predložio priznavanje davanja poslodavaca za smještaj sezonskih radnika neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada, kao i povećanje neoporezivog dijela prigodne nagrade radnicima.

Više možete vidjeti na djelu web-a otvorenom samo za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice