Praćenje primjene i provedbe Zakona o radu

18.06.2015.

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14) je stupio na snagu 07. kolovoza 2014. godine.

Radi praćenja učinaka reforme radnoga zakonodavstva uspostavljen je model praćenja primjene i provedbe Zakona o radu, utemeljen na kontinuiranoj suradnji Vlade RH, socijalnih partnera te zainteresiranih dionika.

Sukladno Planu suradnje Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca te Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, te zaključcima Zajedničkog tijela, izrađuju se polugodišnja izvješća o provedbi Zakona o radu, odnosno o primjeni pojedinih instituta ovoga Zakona.

Izvješća trebaju obuhvatiti podatke o primjeni zakonskih instituta vezanih uz restrukturiranje poslodavaca (kolektivni višak radnika, suodlučivanje i savjetovanje, trajanje i tijek otkaznog roka) te uz fleksibilno uređenje radnog vremena (raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena) i korištenja fleksibilnih oblika rada (ustupanje radnika, „dopunski rad“.
)


Prvo izvještajno razdoblje se odnosi na podatke o primjeni Zakona o radu, od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Reprezentativne sindikalne središnjice – Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga radničkih sindikata i Hrvatska udruga poslodavaca te Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, dužni su Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, sukladno zaključcima Zajedničkog tijela, zbirne podatke dostaviti do 15. srpnja 2015. godine.

Obzirom na to da je iskazivanje podataka o primjeni zakonskih instituta, od strane poslodavaca kao adresata Zakona o radu, alat za kvalitetno analiziranje stanja o primjeni i provedbi ovoga Zakona, u privitku Vam dostavljamo upitnik vezan uz zakonska rješenja i pojedine institute iz Zakona o radu.

Priloženi upitnik molimo popuniti i dostaviti do 13.7.2015. godine, na e-mail adresu: natasa.novakovic@hup.hr

 Upitnik za tvrtke - 17-06-15.doc

vrh stranice
vrh stranice