Poziv na sudjelovanje u istraživanju HUP-a o ravnopravnosti spolova na najvišim upravljačkim razinama poduzeća

18.03.2015.

Upravljanje s pristupom uravnotežene zastupljenosti spolova

               Gender-Equal Management Approach


Žene su podzastupljene u mnogim aspektima donošenja odluka u gospodarstvu. To je posebice vidljivo na razini upravljačkih timova i odbora najviše razine menadžmenta, gdje žene u EU zauzimaju samo 16% pozicija u odborima tvrtki koje kotiraju na burzi. Velike su i nacionalne razlike u rukovodećim pozicijama žena, napose kod novorastućih gospodarstava koja zaostaju za razvijenima. Većina tvrtki, posebice u Jugoistočnoj Europi, ili nema, ili još uvijek ima vrlo malo žena na vodećim pozicijama. To je društveni problem, ali i ozbiljno pitanje za tvrtke i njihovu konkurentnost, obzirom da istraživanja pokazuju kako rodna raznolikost na upravljačkim pozicijama može pozitivno utjecati na rezultate poslovanja.
U ovom projektu koji je započeo u rujnu 2014. uz financijsku potporu programa PROGRESS Europske unije, u kojem je Hrvatska udruga poslodavaca partner, istražuju se gospodarski i poslovni učinci rodne raznolikosti u upravama/odborima tj. upravnim i nadzornim tijelima poduzeća u Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Makedoniji.

Ako ste tvrtka koja ima upravu/odbor (ili drugo upravljačko tijelo najviše razine), pozivamo vas da sudjelujete u istraživanju ispunjavanjem kratkog on-line upitnika (20 min.). Upitnik ispunajva aktualni član/ica uprave/odbora (poželjno na vodećoj poziciji) ili osoba koja ima relevantna znanja o radu tvrtke:
http://bragi.si/gema-survey/index.php/226262/lang-hr.

Vaše doprinos je iznimno važan. Rezultati istraživanja će dati dokaze o ekonomskim učincima, doprinos boljem razumijevanju utjecaja ravnoteže spolova u upravljanju na donošenje odluka te učinkovite smjernice za poslovanje.

Dodatne informacije: HUP, Sandra Radaković, Odjel za EU politike i međunarodne odnose, e-mail: sandra.radakovic@hup.hr, tel. 01/4897 563.

Sufinancira program PROGRESS Europske unije.
vrh stranice
vrh stranice