Potpredsjednica Europske komisije Georgieva pozdravila donošenje proračuna EU-a za 2016. u Europskom parlamentu i Vijeću

26.11.2015.

Potpredsjednica Europske komisije zadužena za proračun i ljudske resurse Kristalina Georgieva pozdravila je odobrenje proračuna EU-a u Vijeću i pozitivno glasovanje u Europskom parlamentu. Nakon dogovora o proračunu EU-a postignutom u ranim satima 14. studenog 2015. Vijeće je 24. studenog jednoglasno donijelo svoje službeno stajalište, a Parlament je podržao dogovor velikom većinom od 516 glasova „za“ 25. studenog. Glasovanje u Parlamentu završna je faza proračunskog ciklusa, koji započinje prijedlogom Komisije u proljeće svake godine. Dodatne informacije o strategiji Komisije kojom se želi zajamčiti namjensko trošenje svakog eura iz proračuna EU-a i proračunu EU-a usmjerenom na rezultate dostupne su ovdje. Raspravu na plenarnoj sjednici koja je prethodila izglasavanju proračuna možete pogledati ovdje.
vrh stranice
vrh stranice