Potpisan novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

15.01.2015.

HUP - Udruga ugostiteljstva i turizma, Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali su novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva čime će ujedno pokrenuti postupak donošenja odluke o proširenoj primjeni ugovora na cijelu ugostiteljsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. U ime socijalnih partnera i ugovornih strana, novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva potpisali su Jako Andabak, predsjednik HUP-Udruge ugostiteljstva i turizma, Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Bruno Bulić, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Novi kolektivni ugovor ugostiteljstva zadržava istu razinu prava i obveza za radnike i poduzetnike sektora, bilo je potrebno napraviti usklađenje slijedom izmjena Zakona o radu te je usklađena definicija radnika s posebnim ovlastima ili ugovorena preraspodjela do 60 sati za potpisnice ugovora, odnosno za sve poduzetnike ugostiteljske djelatnosti nakon donošenja odluke o njegovom proširenju. Usklađenje se vršilo i u odredbi Ugovora o radu na određeno vrijeme, detaljnije su uređeni dnevni i tjedni odmor i dr.

Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaju važiti sve odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 10. svibnja 2002. godine, Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 15. srpnja 2004. godine, i Dodatka II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 17. lipnja 2010. Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva sklapa na određeno vrijeme od jedne godine, a primjenjivat će se od 1. veljače 2015.

Sukladno novom Zakonu o radu proširena primjena dosadašnjeg Kolektivnog ugovora ugostiteljstva prestaje 7. veljače 2015., čime bi se njegova primjena nastavila samo za članove potpisnica koji su u članstvu bili od svibnja 2002. do danas. Na taj bi način veliki broj radnika ovog sektora ostao bez dugogodišnje razine prava te s druge strane određeni broj poslodavaca bio u neravnopravnom položaju uslijed nelojalne konkurencije.

Sukladno dogovoru socijalnih partnera unutar narednih godinu dana pregovarat će se o svim interesnim pitanjima socijalnih partnera s ciljem temeljitog preuređenja kolektivnog ugovora za granu ugostiteljstva. Zajednički stav i interes sindikata i poslodavaca jest da se proširena primjena Kolektivnog ugovora mora nastaviti pri čemu obje strane vjeruju da će resorni ministar takvu odluku i donijeti temeljem opravdanosti potrebe i zaštite prava svih radnika, ujednačenja uvjeta poslovanja za sve poduzetnike ugostiteljske djelatnosti te sprječavanja sive ekonomije.

„Naša je dužnost da zajednički dogovaramo potrebne izmjene i uskladimo Kolektivni ugovor s potrebama, kretanjima i trendovima sektora ugostiteljstva, te kao socijalni partneri moramo preuzeti odgovornost za uređenje uvjeta poslovanja s ciljem postizanja ujednačenih i viših standarda poslovanja u sektoru ugostiteljstva i turizma.“, naglasio je Jako Andabak, predsjednik HUP-Udruge ugostiteljstva i turizma.

„Za nas je postojanje granskog kolektivnog ugovora važno, no isto tako kao socijalni partneri smatramo potrebnim i važnim da se proširena primjena kolektivnog ugovora ugostiteljstva nastavi prije svega radi zadržavanja razine radnih prava i obveza u ugostiteljskoj djelatnosti za sve radnike i sve poslodavce na jednak i ravnopravan način“ izjavio je Bruno Bulić, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske zaključno je istaknuo: „Socijalni dijalog i uređenje radnih odnosa granskim kolektivnim ugovorom u sektoru ugostiteljstva i turizma svakako je jedan od najuspješnijih primjera suradnje socijalnih partnera na sektorskoj razini, te kao takav ima dugu tradiciju i visoki nivo međusobnog uvažavanja i odnosa. Prvi granski kolektivni ugovor ugostiteljstva potpisan je u svibnju 2002., a nakon toga njegova dva dodatka i danas novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva. Neupitan je dosadašnji doprinos proširenog kolektivnog ugovora u suzbijanju nelojalne konkurencije između poslodavaca, suzbijanju rada na crno i sive ekonomije, svjesni smo značaja turizma i ugostiteljstva za gospodarstvo naše države, stoga sam uvjeren da će novi kolektivni ugovor kao i dosadašnji, biti proširen na cijeli sektor.“
vrh stranice
vrh stranice