Petar Lovrić izabran za predsjednika HUP- Udruge malih i srednjih poduzetnika

12.12.2012.

Na Redovnoj izbornoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika, održanoj krajem studenoga izabran je novi Izvršni odbor udruge. Za predsjednika Udruge izabran je Petar Lovrić, Kadus d.o.o., zamjenica predsjednika je Manuela Šola, Abrakadabra integrirane komunikacije d.o.o.
Članovi najvećeg Izvršnog odbora, ujedno su i dopredsjednici Udruge: Nela Kovačević, Merkur d.o.o., Antun Petrić, Pak Konstruktor d.o.o. Josip Rupčić, Naval Agent d.o.o., Stjepan Vučagić, ASV Marketing d.o.o., Ljubica Vugrek, Elcon Varaždin d.o.o., Silvano Vlačić, Hena d.o.o., Ivan Senčar, Euro Unit d.o.o., Josip Adžić, Vodoprivreda Vinkovci d.d., Renata Zubaj, ReZident d.o.o., Ante Barešić, AG Barešić i sinovi d.o.o., Vjekoslav Lovrić, Redox d.o.o., Rikard Lumezi, Kompass Info d.o.o., Davorin Pavlović, CIPS-Centar za informatiku i poslovno savjetovanje d.o.o., Dario Gavranović, Orestes grupa d.o.o., Ivan Bračić, PIP d.o.o., Đurđica Marković, Meteo Info d.o.o., Mario Sekulić, Pinero d.o.o., Petar Šimić, Primacošed d.o.o., Josip Majher, Plavi radio d.o.o., Tomislav Đuričin, Bio Zrno d.o.o., Sanja Opačak, Paprenjak d.o.o. i Hrvoje Soldan, Asi d.o.o. Članovi Skupštine u osvrtu na izrazito aktivno razdoblje rada Udruge u proteklom periodu naglasili su potrebu daljnjih snažnih aktivnosti na području stvaranja boljeg poduzetničkog poslovnog okruženja. Ovom prilikom još jednom su naglašene teme od vitalnog značenja za male i srednje poduzetnike ali i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva koje zahtjevaju prepoznavanje i rješavanje problema zapošljavanja, poticanja novog gospodarskog rasta, poboljšanja investicijske i poduzetničke klime, ukidanja administrativnih barijera, omogućavanja lakšeg pristupa kapitalu, započinjanja reforme državne uprave i javnih poduzeća kao i javne potrošnje te poticanju investicijskih projekata i izvoza.
vrh stranice
vrh stranice