Pametno e-zdravstvo

16.11.2017.

"Pametno e-zdravstvo” jedna je od tema kongresa Zdravlje I zdravstvena zaštita – Futur Z na kojem su sudjelovali Martina Šepetavc i Alen Friščić.

Učinkovitost komunikacije liječnika i ljekarnika putem e-kartona dokazana brojnim istraživanjima u svijetu koja u svojim zaključcima navode da je suradnja ovih zdravstvenih radnika u PZZ znatno poboljšana upravo zbog omogućenog pristupa e-kartonu od strane ljekarnika. U Hrvatskoj nažalost ljekarnici za sada nemaju pravo uvida u e-karton pacijenta što dodatno otežava svakodnevni rad ljekarnicima u brojnim situacijama.
Najviše izazova je u realizaciji lijekova propisanih na privatne recepte LOM-a gdje ljekarnik ne može poslati poruku liječniku o učestalosti realizacije privatnog recepta kao i privatni recepti propisani u privatnim poliklinikama o kojima pacijent ne želi razgovarati sa svojim obiteljskim liječnikom, a ljekarnici nemaju uvid u ostalu propisanu terapiju te je zbog toga moguć velik broj interakcija i duplikacija terapije. Dodatno su tu i brojne medikacijske pogreške kod propisivanja lijekova kroničnih i akutnih bolesnika zbog kojih ljekarnik zove liječnika kako bi provjerio ispravnost informacije što bi se vrlo jednostavno moglo riješiti uvidom u e-karton. Hospitalizacije uslijed problema uzrokovanih lijekovima čine oko 20% svih hospitalizacija u svijetu i stvaraju ogromne troškove svim zdravstvenim sustavima.

S obzirom da je poznata činjenica da se barem polovica hospitalizacija ove vrste može spriječiti, potrebno je omogućiti ljekarnicima uvid u e-kartone pacijenata kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata naglasila je Šepetavc u svojoj prezentaciji „ekarton – Što stoji na putu komunikaciji liječnika i ljekarnika?“

U panelu „Pametno e-zdravstvo“ s Alenom Friščićem sudjelovali su predstavnici HZZO-a, HFD-a, Doma zdravlja Centar, KOHOM-a i Microsofta.vrh stranice
vrh stranice