Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Komisija je 13. ožujka 2018. donijela Prijedlog uredbe o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad, kao dio paketa mjera za socijalnu pravednost. Taj je prijedlog ujedno i korak u uvođenju europskog stupa socijalnih prava kojemu je cilj jačanje konvergencije radi stvaranja boljih radnih i životnih uvjeta. Europsko nadzorno tijelo za rad doprinijet će provedbi pravila o mobilnosti radne snage.

Zašto nam je potrebno Europsko nadzorno tijelo za rad

Trenutačno 16 milijuna Europljana živi i radi u državi članici čije državljanstvo nemaju. To je gotovo dvostruko više u odnosu na stanje prije deset godina. Mobilnost je postala životna stvarnost u EU-u koja je od koristi pojedincima, gospodarstvima i društvima u cjelini, ali njome je potrebno dobro upravljati.

Slobodno kretanje jedna je od najcjenjenijih sloboda na unutarnjem tržištu. Prema istraživanju Eurobarometra, više od 80 % Europljana podržava „slobodno kretanje građana EU-a koji mogu živjeti, raditi, studirati i poslovati bilo gdje u EU-u”.

Za promicanje i očuvanje slobodnog kretanja radnika unutar Unije potrebna su jasna, pravedna i provediva pravila. EU već ima opsežno zakonodavstvo o slobodnom kretanju radnika koje se stalno unaprjeđuje i modernizira, primjerice revizijom Direktive o upućivanju radnika i ažuriranjem pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

 

 

Djelokrug rada Europskog nadzornog tijela za rad

Europsko nadzorno tijelo za rad pomagat će u provedbi pravila EU-a u području slobodnog kretanja radnika, upućivanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Iako se neki zakonodavni akti EU-a odnose samo na radnike, ostali (osobito oni o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) obuhvaćaju sve osobe neovisno o njihovu ekonomskom statusu. Prema tome, Nadzorno će tijelo biti od koristi i tim osobama u mjeri u kojoj su obuhvaćeni prethodno spomenutim pravilima EU-a.

Europsko nadzorno tijelo za rad neće samoinicijativno organizirati inspekcije. Pravo pokretanja i provođenja inspekcije, bilo nacionalne ili prekogranične, ostaje na nacionalnoj razini. Međutim, Nadzorno tijelo državama članicama može predložiti zajedničku inspekciju ako otkrije moguću prijevaru ili zlouporabu. Nadzornom tijelu predmet mogu uputiti i nacionalni socijalni partneri. U svakom slučaju, za rješavanje tih pitanja uredbom je predviđen sustav dijaloga. Inspekcije će se provoditi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom dotične države članice.

 

Struktura i organizacija Europskog nadzornog tijela za rad

Europsko nadzorno tijelo za rad osnovat će se kao nova agencija EU-a koja će nakon konačnog donošenja uredbe o osnivanju početi s radom 2019. i postati potpuno operativna do 2023.

Procijenjeni godišnji proračun Nadzornog tijela iznosi otprilike 50 milijuna EUR. Imat će približno 140 članova osoblja, uključujući nacionalne službenike za vezu koje upućuju države članice. O sjedištu Nadzornog tijela trebaju sada odlučiti države članice.

 

Korist za pojedince i poduzeća od Europskog nadzornog tijela za rad

Pojedinci i poduzeća moći će bez poteškoća pristupiti informacijama o mobilnosti radne snage dostupnima na nacionalnoj razini i na razini EU-a. Na primjer, radnik ili poslodavac u građevinskom sektoru mogao bi pronaći informacije o mogućnostima zaposlenja, odnosno pravima i obvezama koji proizlaze iz zakonodavstva EU-a, ali i o relevantnim nacionalnim kolektivnim ugovorima u tom sektoru, što obuhvaća uvjete rada, plaće te posebne zahtjeve u pogledu zdravlja i sigurnosti. Od poboljšanog pristupa informacijama osobitu bi korist imala mala i srednja poduzeća s obzirom na to da se u toj skupini nalazi 90 % poduzeća trenutačno registriranih na portalu EURES za mobilnost zapošljavanja.

Konkretno, Nadzorno tijelo bit će odgovorno za upravljanje portalom za mobilnost zapošljavanja na kojem su pojedincima i poduzećima dostupne informacije o mogućnostima zapošljavanja, praktične informacije o radu u inozemstvu te alat za pronalaženje odgovarajućeg zaposlenja odnosno kandidata.

Oslanjajući se na portal EURES i u sinergiji s novodonesenim jedinstvenim digitalnim pristupnikom koji je Europska komisija nedavno predložila, Nadzorno tijelo osiguravat će javni pristup informacijama koje su građanima potrebne kako bi donosili odluke i ostvarivali svoja prava koja se odnose na prekograničnu mobilnost radne snage, među ostalim u području upućivanja radnika i socijalnog osiguranja.

Nadzorno će tijelo promicati i dostupnost informacija o relevantnim nacionalnim zakonima i sektorskim pravilima (na primjer, sektorskim kolektivnim ugovorima u pojedinim zemljama). Pritom će pomagati državama članicama da unaprijede točnost i pristupačnost informacija na nacionalnim internetskim stranicama, u skladu sa standardima kvalitete utvrđenima za jedinstveni digitalni pristupnik.

 

Europsko nadzorno tijelo za rad pojednostavljuje sadašnju struktura EU-ovih tijela u području mobilnosti radne snage

Europsko nadzorno tijelo za rad pojednostavnit će sadašnju institucijsku strukturu u području mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti objedinjavanjem operativnih zadaća, koje su trenutačno raspršene među različitim tijelima EU-a, u stalnu strukturu, koja će biti stabilan forum za suradnju i zajedničke istražne aktivnosti.

Time će Nadzorno tijelo integrirati četiri postojeća tijela EU-a:

·         Tehnički odbor za slobodno kretanje radnika,

·         Odbor stručnjaka za upućivanje radnika,

·         Europsku platformu za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada,

·         EURES-ov ured za koordinaciju.

Nadzorno će tijelo blisko surađivati s tijelima EU-a koja nastavljaju s radom u sadašnjem obliku, kao što su Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, Savjetodavni odbor za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti i Savjetodavni odbor za slobodno kretanje radnika, kako bi se osigurala komplementarnost u njihovu radu. Tim će se pojednostavnjenjima institucijskog ustroja stvoriti dragocjene sinergije i izbjeći preklapanja te tako unaprijediti rasprave i ostvariti bolji ishodi politike.

 

 

vrh stranice
vrh stranice