Održana edukacija za članove HUP-a: Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa

25.11.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) organizirala je stručnu edukaciju na temu „Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa“ koja je održana 24. studenoga 2015. g. u prostorijama HUP-a u Zagrebu.
Cilj edukacije bio je upoznavanje predstavnika voditelja zbirki osobnih podataka s primjenom Zakona o zaštiti osobnih podataka u praksi, prvenstveno sa zakonskim obvezama voditelja zbirki prilikom obrade osobnih podataka kao i pravima fizičkih osoba čije podatke obrađuju u obavljanju svojih zakonom utvrđenih djelatnosti. Rukovodeći se dosadašnjim iskustvom i praksom AZOP-a tijekom edukacije predstavnice AZOP-a dale su brojne odgovore na upite i nedoumice vezane uz primjenu zakona u praksi, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, poslovima i zadaćama službenika za zaštitu osobnih podataka, korištenju novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka. Osim navedenog predstavnica AZOP-a ukazala je na zakonsku obvezu uspostavljanja i dostavljanja evidencija o zbirkama osobnih podataka od strane voditelja zbirki te prezentirala sudionicima način dostavljanja istih u Središnji registar koji se vodi u AZOP-u.
Cjelokupan program edukacije omogućio je sudionicima jasnije razumijevanje pravnog područja zaštite osobnih podataka, a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene zakona kada su u pitanju voditelji zbirki osobnih podataka u privatnom i javnom sektoru s ciljem postizanja veće razine zaštite osobnih podataka kao i privatnosti građana općenito. Edukaciju su provodile gospođa Branka Bet-Radelić, načelnica Službe za zaštitu osobnih podataka i gospođa Višnja Marić, viša savjetnica u Službi za nadzor i središnji registar.


Poveznica na ključne kontakt podatke koje predstavnici poslodavaca mogu koristiti ako imaju upite i poteškoće u ispunjenu svojih obveza iz područja zaštite osobnih podataka:

http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/
vrh stranice
vrh stranice