Održan webinar na temu: Planiranje zaliha u lancu opskrbe i optimizacija transporta

05.11.2021.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s članom Altius savjetovanje d.o.o. organizirao je webinar na temu: „Planiranje zaliha u lancu opskrbe i optimizacija transporta“ koji se održao 05. studenoga 2021. godine.

U uvjetima dinamičnog tržišta, svakodnevno se susrećemo sa izazovom optimizacije zaliha u lancu opskrbe bilo da se radi proizvodnom ili trgovačkom društvu. Čak i da imate na raspolaganju napredna programska rješenja koja vam pomažu u planiranju, bitno je razumjeti na koji način možemo uz pomoć Excela pouzdano planirati i optimizirati kretanje roba kroz lanac opskrbe. Na seminaru su prikazani stvarni poslovni podatci, te pokazano kako voditi nomenklaturu podataka i time stvoriti podlogu za pouzdano planiranje. Isto tako, prikazano kako analizirati kretanje prodaje u prošlosti u svrhu predviđanja budućih događaja, a s ciljem optimiziranja zaliha i osiguranja raspoloživosti potrebnih zaliha. Uz pomoć linearne regresije prikazano kako vrednovati i predvidjeti utjecaj marketinških aktivnosti na buduću prodaju. Kada projiciramo buduću prodaju, prikazano kako planirati potreban materijal za proizvodnju i kako izračunati potrebne količine zaliha u trgovačkom poduzeću.

Teme koje su se obradile na seminaru:

          zašto je važno planirati ili kako količina i struktura zaliha utječe na uspješnost poslovanja

           gdje se u organizaciji nalaze inputi za planiranje ili tko su naši najvažniji partneri u ovom poslu

           kako normalizirati podatke i inpute za planiranje

           kako projicirati buduću prodaju i potrebne količine zaliha s obzirom na trendove i utjecaje marketinških aktivnosti

           kako planirati količine i raspored isporuke materijala u proizvodnji

           kako planirati zalihe u opskrbnom lancu trgovačkog društva

           kako uz pomoć Solvera optimizirati transportne troškove i rute transporta

Zanimljivo i korisno predavanje održala je Helena Popović Petrušić.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice