Održan PUMA seminar u Osijeku

15.12.2017.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, u okviru svojeg PUMA programa HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa organizirao je seminar u petak, 15. prosinca 2017. godine u svojim prostorijama, na temu: “Izmjene i dopune Ovršnog zakona”.
U Narodnim Novinama br. 73. objavljene su najnovije izmjene i dopune Ovršnog zakona te zbog brojnih upita članova, osobito na provođenje ovrhe na plaći, organiziran je seminar sa stručnjacima Ministarstva pravosuđa koji su odgovarali na brojna pitanja polaznika.

Predavači na seminaru su bili Petra Jurina, voditeljica Službe za opće propise građanskog procesnog i trgovačkog prava, i Ivan Turčić, viši upravni savjetnik u Odjelu za opće propise građanskog procesnog prava.

I ovaj traženi seminar, održan je u okviru PUMA programa kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina, uz potporu Osječko-baranjske županije te će se i u buduće organizirati seminari s aktualnim temama.
vrh stranice
vrh stranice