Održan PUMA seminar u Osijeku

09.03.2017.

S ciljem unapređenja poslovanja, u Osijeku u svojima prostorijama, u okviru PUMA programa, HUP Reg. ureda Osijek je organizirao 09. ožujka 2017. godine seminar na temu: „Naplata potraživanja i upravljanje financijskim rizicima“.
Ciljevi seminara su:
• upoznati vrijednost i obujam informacija dostupnih iz eksternog i internog okruženja, te načine njihovog korištenja u funkciji prevencije i minimalizacije rizike (segmentacija, komercijalni potencijali, bonitet, limiti i marže, upravljanje portfeljima kupaca, …);
• steći uvid u postupke planiranja te organizaciju procesa i aktivnosti koji se provode pri naplati potraživanja i upravljanju likvidnošću;
• instrumenti osiguranja plaćanja, tehnike i alati u naplati potraživanja (kolaterali, osiguranje, factoring, …);
• upoznati modele plaća i nagrađivanja ljudi kojima se kroz mjerenje učinkovitosti i motivaciju ljudi djeluje na povećanje i ubrzanje priljeva od naplate potraživanja i optimiziraju troškovi.
U okviru seminara, predstavljeni su i HBOR-ovi programi izvozno - kreditnog osiguranja. Korištenjem HBOR-ovih polica osiguranja, izvoznici se štite od neplaćanja iz inozemstva jer ako im kupac ne plati izvezenu robu od HBOR-a mogu dobiti odštetu do 90% iznosa nenaplaćenog potraživanja.

Predavanje je održao Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procijenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Uz dugogodišnje radno iskustvo na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama, računovodstvom i kontrolingom te obavljajući poslove menadžerskog savjetovanja. Dobitnik je nagrade Primus 2012., za najboljeg poslovnog savjetnika u Republici Hrvatskoj na području strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Programe HBOR-a prezentirli su: Boris Čagalj, voditelj HBOR Područnog ureda za Slavoniju i Baranju, a programe izvozno – kreditnog osiguranja, Gabrijela Kupanovac, voditeljica Odjela kratkoročnog osiguranja i reosiguranja HBOR-a.

Zaključno: Novac nije svrha postojanja poduzetničke organizacije, ali je KISIK bez kojeg se ta svrha ne može realizirati. U duhu stare izreke „SPRIJEČITI JE BOLJE NEGO LIJEČITI“, uredna naplata potraživanja i likvidnost prvenstveno se osigurava prevencijom, pravovremenim korištenjem i razumijevanjem dostupnih informacija, a potom dobro organiziranim postupkom utemeljenom na zakonima i pravilima komunikacije s kupcima. Za sve to je potrebno da ljudi, najvažnija sastavnica i vrijednost poduzetničkih organizacija, budu primjereno obučeni i motivirani.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina.
vrh stranice
vrh stranice