Odnosi s javnošću

Kadrovi i obrazovanje

18.12.2012.

18.12. u riječkoj Obrtničkoj komori održan je okrugli stol na temu
„Smjernice razvoja ljudskih resursa u turizmu Istre i Kvarnera“

Isti je održan u sklopu projekta „Sutra radim – praksom do uspjeha“ financiranog iz Grant sheme „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva“ , kao dio Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala".
Organizator okruglog jest nositelj projekta, Turstičko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, a na skupu u Rijeci aktivno je prisustvovalo 30-tak sudionika među kojima su bili predstavnici obrazovnih institucija, predstavnici poslodavaca i javnog sektora.
Osnovni cilj okruglog stola bio je uspostavljanje komunikacije među najvažnijim dionicima u turizmu. Na okruglom stolu, aktivno se raspravljalo o ulozi obrazovnih institucija u oblikovanju buduće radne snage u turizmu i ugostiteljstvu, o problematici zapošljavanja mladih u turizmu, potrebama poslodavaca, dinamičnosti turističkog tržišta te primjerima dobre prakse iz svijeta.
Sudionici su raspravljali na temu unapređenja strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva, s posebnim osvrtom na problematiku praktične nastave.

Odnosi s članstvom i javnošću

02.01.2012.

Upoznavanje javnosti i članstva s aktivnostima i djelovanjem udruge:
  • direktnim kontaktom,
  • organizacijom skupova, okruglih stolova i radionica
  • organizacijom konferencija za novinare,
  • putem Hup-ovog web portala
vrh stranice
vrh stranice