Odluka o navođenju pružene medicinske usluge (SMR) na vanjsko pakiranje i na uputu o upotrebi farmaceutskih proizvoda

22.05.2014.

Molimo da najkasnije do 06. srpnja 2014. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: natasa.novakovic@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice