Odgovorno usmjeravati upravljanje rizicima i zaštitom na radu

27.10.2017.

U okviru redovitih aktivnosti i obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu, na poziv Udruge malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca održan je radni susret predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a središnja tema razgovora bio je osvrt na uočene nedostatke u nadzorima, primjenu propisa, potrebne prilagodbe u obavljanju povjerenih poslova zaštite na radu te upoznavanje s informacijskim sustavom zaštite na radu Zavoda.
Dosadašnji tijek nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ukazuje da ima potrebe i prostora za određene neodložne korekcije, poboljšanja i unapređenja u njihovim pristupu i obavljanju poslova, kao i u uređivanju odgovarajućih propisa. Tržišna utakmica ne smije prevladati nad kvalitetom u obavljanju poslova zaštite na radu. Isto tako ne smije se zanemariti i zakonska odredba da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Podaci o prijavljenim ozljedama na radu i uzrocima istih ukazuju na smjer kojim je potrebno efikasno djelovati i u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.
vrh stranice
vrh stranice