Objavljen Novi pravilnik o Zaštiti na radu za mjesta rada

11.03.2013.

U Narodnim novinama br. 29/13 objavljen je novi Pravilnik o zaštiti na radu
za mjesta rada. Pravilnikom se utvrđuju minimalni uvjeti kojima moraju udovoljavati
mjesta rada. Pravilnik stupa na snagu 01. srpnja 2013.g.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti
na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine br. 6/84).
vrh stranice
vrh stranice