Objava jedinstvenog okvirnog Kontnog plana - informacija

30.08.2016.

Najnovija događanja vezana uz objavu Odluke o objavljivanju jedinstvenog okvirnog kontnog plana (dalje u tekstu: JOKP) u Narodnim novinama br. 75/2016, a prema kojoj su poduzetnici s 01. siječnjem 2017.g. dužni prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige koristiti propisani JOKP, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Koristimo ovu priliku još jednom podsjetiti kako je HUP svojim prethodnim aktivnostima, uspio uvjeriti nositelja zakonodavnih aktivnosti vezanih u Zakon o računovodstvu - Ministarstvo financija, da Uredbom o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu ( NN 134/2015 od 11.12.2015) odgodi primjenu kontnog plana, sve s ciljem da se dobije na vremenu za stručnu analizu i pronalaženje najboljeg modela koji bi bio koristan i poduzetnicima i onima koji su u sustavu nadzora i kontrole.


Tijekom prve polovice godine održano je nekoliko zajedničkih sastanaka slijedom kojih se stekao dojam kako smo međusobnom razmjenom argumenata sa svim uključenim dionicima bili na tragu prijedloga za kvalitativnu promjenu u smislu pronalaženja novih, boljih rješenja, umjesto trenutno propisanih odredbi o obveznoj primjeni JOKP-a. Na žalost, realizacija u smislu donošenja Izmjena i dopuna zakona o računovodstvu kojima bi se brisale odredbe o JOKP-u nije provedena na vrijeme, budući su političke okolnosti dovele do raspuštanja Hrvatskog sabora.

Hrvatska udruga poslodavaca uputila je ponovno dopis aktualnom ministru financija kojim poziva da se već sada pokrenu aktivnosti kako bi se odredbe o jedinstvenom kontnom planu zbog svega naprijed navedenoga, brisale iz Zakona o računovodstvu te je zatražen hitan sastanak s predstavnicima Ministarstva financija.

Upozorili smo kako trenutna situacija, u kojoj je Odbor za standarde financijskog izvještavanja, sa zakašnjenjem od gotovo dva mjeseca, donio Odluku o objavljivanju JOKP-a, dodatno otežava situaciju poduzetnicima, pojačava pravnu nesigurnost te dovodi do nemogućnosti poštivanja rokova za implementaciju, pogotovo u kontekstu neformalnih najava kako će se odredbe o JOKP brisati iz zakona. Brojni su upiti i velika je zabrinutost poduzetnika, ali i informatičke struke koja upozorava kako implementacija JOKP-a u sustave zahtjeva intenzivne višemjesečne pripreme implementacije kao i iznimno visoke troškove.

O svim novim okolnostima vezano uz JOKP redovito ćemo Vas obavještavati.
vrh stranice
vrh stranice