Obavijest zainteresiranoj javnosti o utvrđivanju teksta Prijedloga Posebnih uzanci u građenju

05.05.2017.

Ovim putem obavještava se zainteresirana javnost kako je, sukladno članku 199. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13), Radna skupina za izradu Prijedloga Posebnih uzanci o građenju (PUG)završila s utvrđivanjem teksta dokumenta.

Temeljem ove obavijesti upućuju se zainteresirane osobe da neposredno putem Hrvatske udruge poslodavaca (mirela.gudan@hup.hr) i Hrvatske gospodarske komore (graditeljstvo@hgk.hr) daju svoje prijedloge na dokument pod nazivom Prijedlog Posebnih uzanci o građenju. Dokument je na javnoj raspravi do 1. lipnja 2017. godine.
Od dana 29. srpnja 2016. pa sve do 1. ožujka 2017. godine na web stranicama Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, radi postizanja stručnog i gospodarskoga konsenzusa o uređenju odnosa između naručitelja i izvođača radova za šire područje graditeljstva RH, bio je objavljen tekst pod nazivom Nacrt prijedloga Posebnih uzanci o građenju. Uz, navedeno, ovaj dokument je u svrhu stručne međuinstitucijske suradnje i rasprave bio dostavljen strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (gospodarskim i inženjerskim komorama te drugim stručnim udrugama). Uz spomenuti Nacrt prijedloga PUG, na web stranicama HGK i HUP-a, na uvid javnosti predočeni su svi prijedlozi tvrtki članica i osoba pristigli od 29. srpnja 2016. do 30. ožujka 2017. godine.

Priloženo zainteresirana javnost može vidjeti i popis stručnih skupova na kojima je održana prezentacija i javna rasprava o Nacrtu prijedloga PUG s naznačenim mjestima, datumima i organizatorima skupova te predavačima.

U Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju djelovali su sljedeći članovi: Mirela Gudan, Darko Jambreković, Željka Jurković, Damir Lemaić, Mićo Ljubenko, Mirko Orešković, Damir Percel, Zoran Prosinečki, Katarina Sikavica i Mihaela Zamolo. Funkciju koordinatora Radne skupine obavljao je Mićo Ljubenko.

Prijedlog PUG

Popis stručnih skupova
vrh stranice
vrh stranice