O nama

Vizija:

Vizija HUP-PRO-a je razvoj pozitivnog poslovnog i društvenog okruženja u Republici Hrvatskoj u kojem će pojedinci neograničeno razvijati svoje potencijale po kriteriju profesionalnosti i izvrsnosti.

Misija:


Misija HUP-PRO-a je poticati i podržavati aktivnosti usmjerene prema razvoju otvorenog, konkurentnog, pozitivnog, odgovornog i održivog poslovnog i društvenog okruženja u Republici Hrvatskoj.


Ciljevi:


 Promocija poduzetništva i menadžmenta
 Potpora u osobnom razvoju i razvoju menadžerskih vještina članova
 Stvaranje pozitivne poslovne i društvene klime
 Povezivanje utemeljeno na međusobnoj razmjeni znanja i iskustava
 Edukacija menadžera i poduzetnika radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za preuzimanje odgovornosti u društvu
 Međunarodna suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama


Program rada:

 Redovni mjesečni sastanci u HUP-u
 Predavanje CEO-a svaki prvi petak u mjesecu ( „Fridays with CEO” )
 Organizacija predavanja domaćih i stranih gostiju zajedno s poslovnim školama i fakultetima (EFZG, ZŠEM,     COTRUGLI, VERN, RIT i dr.).
 Studijska putovanja
 Suradnja s međunarodnih stručnim i srodnim organizacijama
 Organizacija tematskih okruglih stolova, radionica i poslovnih foruma
 Suradnja s tijelima, granskim udrugama, koordinacijama i klubovima u okviru HUP-a


Načela:


 Proaktivnost
 Pozitivan stav i odvažnost
 Otvorenost i kreativnost
 Suradnja
 Odgovornost i poslovna etika
vrh stranice
vrh stranice