Novosti u Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

31.07.2017.

Poštovani članovi,

u drugoj polovini srpnja Hrvatski sabor usvojio je novele Ovršnog zakona.

Dana 3. kolovoza 2017. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, osim nekoliko odredaba koje stupaju na snagu 1. rujna 2017. (te odredbe uređuju provedbu ovrhe radi naplate neisplaćenih tražbina po osnovi plaće, izravnu naplatu novčane tražbine, te pitanja naplate zadužnice i ona vezana uz izvansudsku ovrhu).

Najvažnija novost jest da po stupanju na snagu noveliranog Ovršnog zakona, ako ovršenik (dužnik) prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj (Prema objavi Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2016., koja se kod ovrha na plaći primjenjuje u sljedećoj kalendarskoj godini, dakle za 2017. godinu, iznosila je 5.664,00 HRK), od ovrhe je izuzet iznos u visini 3/4 plaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.
U primjeru kada ovršenik prima plaću u iznosu od 4.500,00 HRK od ovrhe je izuzeto 3⁄4 plaće (3.375,00 HRK) no od plaće nikako ne može biti izuzeto više od 3.776,00 HRK. Drugim riječima to je maksimalni iznos koji može biti izuzet od ovrhe.

Obračun plaće i obustava po plaći prema (spomenutim) novim pravilima primjenjuje se kod obračuna i isplata plaća od 3. kolovoza 2017. i nadalje.

U nastavku je dostavljamo pročišćeni tekst nove izmijenjene odredbe članka 173. stavka 2. Ovršnog zakona koja regulira iznos zaštićenog dijela plaće.

„Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine netoplaće ovršenika.“
vrh stranice
vrh stranice