Novi način izvješćivanja – obrazac JOPPD

16.10.2013.

Novi način izvješćivanja o ostvarenim primicima, te uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak – obrazac JOPPD. Više o obrascu JOPPD možete pronaći na web stranici Porezne uprave odnosno na sljedećem linku:

http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijesti.aspx
Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine.
Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.
vrh stranice
vrh stranice