Nove mjere nadzora uvoza proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja

10.05.2016.

Radi teškog stanja u europskoj industriji čelika i prekomjernog uvoza iz trećih zemalja Europska komisija donijela je Provedbenu uredbu (EU) broj 2016/670 o uvođenju prethodnog nadzora uvoza u Europsku uniju određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja, osim iz Lihtenštajna, Norveške i Islanda. Link: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/670
Proizvodi od željeza ili čelika obuhvaćeni mjerama nadzora (popis tarifnih oznaka nalazi se u tekstu Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/670) moći će se pustiti u slobodni promet u Europskoj uniji samo uz predočenje isprave o nadzoru koja će biti valjana na cijelom području Europske unije. Navedenim mjerama nadzora podliježe uvoz neto mase veće od 2.500 kg.

Sukladno odredbi članka 2.(2) izdavanje Isprava o nadzoru započet će 30. svibnja 2016. godine.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Odjelu za dozvole na e-mail adresu: uvozne.dozvole@mvep.hr . Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva i obrazac zahtjeva možete naći na internetskim stranicama http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/uvozne-dozvole/.

Provedbena uredba Komisije (EU) broj 2016/670 stupila je na snagu 30. travnja 2016. godine, a primjenjuje se do 15. svibnja 2020. godine.
vrh stranice
vrh stranice