Najave

PUMA: Javna nabava za ponuditelje

21.03.2012.

21. ožujka 2012. u Rijeci, S. Kovač, M. Japundžić i Z. Vuić

Svrha radionice „Javna nabava" je olakšati polaznicima praktičnu primjenu odredbi novoga Zakona o javnoj nabavi. Polaznici će nakon kratkog teoretskog prikaza, a kroz praktične vježbe i interaktivno vođenje radionice steći vještinu primjene već stečenog znanja i iskustva u provođenju postupka javne nabave te će razmijeniti iskustva u rješavanju problema pri provođenju natječaja javne nabave. Radionica je namijenjena sudionicima u postupcima javne nabave, prvenstveno gospodarskim subjektima te ponuditeljima.

PUMA: Ciljano vođenje prodaje i pregovaranje

28.02.2012.

28.02.2012. u Rijeci, Damir Dražetić

Seminar je dizajniran na način da razvija znanja i vještine zaposlenika u kompanijama koje posluju u industriji robe široke potrošnje. Fokus treninga je na pripremi i vođenju prodajnog razgovora i pregovaranja, a namijenjen je prodajnom osoblju u kompaniji, odnosno menadžmentu i prodajnim predstavnicima. Trening je izrađen koristeći recentna teorijska i praktična znanja te praktična iskustva stečena kroz dugogodišnji rad predavača u industriji i trgovini. Praktičan dio treninga odvijat će se kroz prezentacije, studije slučaja, diskusije, igranje uloga te razmjenu iskustava i znanja.
vrh stranice
vrh stranice