NACIONALNI PLAN ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kao jedinom socijalnom partneru od strane poslodavaca u Hrvatskoj, izrazito je važno uključiti se u programiranje Nacionalnog plana za oporavak i otpornost kako bi konstruktivno iznijeli prijedloge privatnog sektora za otvaranje novih radnih mjesta i jačanje konkurentnosti gospodarstva koje je uvelike pogođeno pandemijskom krizom u 2020.Kako bismo ovaj programski proces priveli kraju što je uspješnije moguće, od neizmjerne je važnosti da HUP kroz transparentan i otvoren dijalog bude uključen u izradu dokumenta uz partnerstvo Vlade RH i Europske komisije. HUP je spreman aktivno sudjelovati u pripremi prijedloga za NPOO s pripremljenim projektima koji će doprinijeti kvaliteti ovog strateškog dokumenta. 

Očitovanje Atlantic Grupe na sažetak Plana oporavka

16.04.2021.

Trenutačna verzija javno objavljenog sažetka Nacionalnog plana za oporavak i otpornost ne daje jasan okvir i informacije na koji način je planirana raspodjela sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj. Prije svega, planirana sredstva isključivo su raspodijeljena prema makro kategorijama, pri čemu se ne navodi za koje je investicije planirana dodjela bespovratnih sredstava, a za koje financijski instrumenti. Trenutačno, iz dostupnog sažetka nisu dostupne jasne informacije koliki je iznos bespovratnih sredstava osiguran za poduzetnike, za koje teme će točno biti dodijeljen niti iz kojeg sektora će biti prihvatljiva poduzeća za prijavu na određen Poziv. Uzimajući u obzir kratke rokove vezane uz ugovaranje i trošenje namijenjenih sredstava, ključno je da poduzetnici što je moguće ranije saznaju koji tipovi investicija će biti prihvatljivi za financiranje bespovratnim sredstvima, kako bi na vrijeme pripremili zalihu svojih projekata.

Razrada HUP prijedloga prioriteta i investicija za poduzetništvo

13.04.2021.

HUP se zalaže za to da se prioriteti plana postave na način koji će, gdje je god to moguće, i u najvećoj mogućoj mjeri, otvoriti prostor za sufinanciranje investicija privatnog sektora - u pogledu zelene tranzicije, dekarbonizacije, digitalizacije, tehnološke modernizacije, istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje kvalitete radne snage, stjecanja digitalnih vještina i si.

Razradu HUP-ovih prijedloga prioriteta i investicija za poduzetništvo preuzmite u nastavku:

HUP - Prijedlozi prioriteta i investicija za poduzetništvo

Kristian Krpan: Poduzetnici vape za novcem koji bi im povećao konkurentnost i ubrzao transformaciju, i to onu digitalnu

15.03.2021.

Bitka za izdašna europska sredstva iz Fonda za oporavak i otpornost između javnog sektora, kojeg protežira Vlada, i privatnog, kojeg glasno zastupa Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), još uvijek traje. Kao što se moglo i očekivati, Vlada je naumila najveći dio kolača vrijednog više od devet milijardi eura preliti u javni sektor, odnosno infrastrukturne projekte dok bi privatni sektor tobože profitirao kao izvođač radova.

Investicijski potencijal privatnog sektora mjeri se u desetinama milijardi kuna

11.03.2021.

Struktura gospodarstva Hrvatske je nepovoljnija od one koju ima EU ili pojedine nama slične članice EU, a pogotovo se to očituje u prerađivačkoj industriji gdje se lijepo vidi koliko je naša  produktivnost manja od one u EU. Prema posljednjim informacijama Eurostata, na temelju godišnje statistike poduzeća prema veličini za posebne agregatne djelatnosti, u usporedbi s drugim zemljama članicama EU, hrvatska poduzeća iz prerađivačke industrije bila su znatno neproduktivnija (mjerena po odnosu bruto dodane vrijednosti BDV i broja zaposlenih, te po omjeru ukupnog prometa i broja zaposlenih). Tako primjerice omjer BDV-a i broja zaposlenih (u tisućama eura) u 2018. godini za Hrvatsku iznosi ukupno 23,3 (a za velika poduzeća 29,9), dok u primjerice Sloveniji iznosi 41,2 (49,1), Italiji 65,3 (94,6), Njemačkoj 80 (97,5), a Austriji 90,5 (109,5). Ako gledamo isključivo razliku u produktivnosti među velikim poduzećima u prerađivačkoj industriji, onda Hrvatska još više zaostaje za drugim zemljama članicama EU.

vrh stranice
vrh stranice