Kreativne i kulturne industrije (KKI) u Hrvatskoj ostvaruju 15 milijardi kuna prihoda

07.07.2015.

KKI zapošljavaju 124 tisuće ljudi te je drugi po veličini sektor u Hrvatskoj po udjelu prihoda u BDP-u (3,5%). Najveći rast bruto dodane vrijednosti ostvaruju: arhitektura, računalni programi igre i novi mediji, oglašavanje, muzeji, knjižnice i baština, film i fotografija.

U organizaciji HUP-Koordinacije kreativnih i kulturnih industrija (HUP-KKKI) i Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija danas su prezentirani rezultati nacionalne „Studije mapiranja sektora kreativnih i kulturnih industrija“ koju je izradio Ekonomski Institut u Zagrebu, a prema kojima su se upravo kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj pokazale otpornijima na recesiju u odnosu na ostatak gospodarstva. Sektor kreativnih i kulturnih industrija (KKI) u Hrvatskoj je sastavljen 12 pod-sektora koje sačinjavaju 45 djelatnosti.
Rezultate studije predstavila je gospođa Ivana Rašić iz Ekonomskog instituta u Zagrebu te naglasila kako je predmetna Studija pokazala da se udio bruto dodane vrijednosti koju ostvaruju tvrtke kreativnih i kulturnih industrija u hrvatskome gospodarstvu povećala s 3,2% u 2009. godini na 3,5% u 2013. Pri tom najveći rast bruto dodane vrijednosti ostvaruju podsektori: arhitektura, računalni programi, igre i novi mediji, oglašavanje, muzeji, knjižnice i baština, film i fotografija.

Poslovni subjekti u kreativnim i kulturnim industrijama čine čak 5,7 posto ukupnog broja poslovnih subjekata hrvatskog gospodarstva u 2013. godini. Među poduzećima u kulturnim i kreativnim industrijama prevladavaju mikro poduzeća s do 10 zaposlenih. Poduzeća u kreativnim i kulturnim industrijama (4,2 zaposlenika) znatno su manja od hrvatskoga prosjeka (8,1 zaposlenika), a to govori o velikoj usitnjenosti strukture kreativnih i kulturnih industrija u Hrvatskoj. U kreativnim i kulturnim industrijama u Hrvatskoj je prema rezultatima Studije zaposleno 7,7% od ukupnog broja svih zaposlenih. Udio zaposlenih iz kreativnih i kulturnih zanimanja u KKI iznosi 41,1 %, a u ostatku gospodarstva 6,1 %.

Značenje doprinosa poslovnoga sektora kreativnih i kulturnih industrija gospodarstvu vidljivo je u podacima o prihodima i bruto dodanoj vrijednosti. Poslovni sektor kreativnih i kulturnih industrija je u 2013. godini ostvario približno 15 milijardi kuna prihoda ili 2,4 posto ukupnoga prihoda svih poduzeća u Hrvatskoj i 4,6 milijardi kuna bruto dodane vrijednosti ili 3,5 posto bruto dodane vrijednosti svih poduzeća u Hrvatskoj.
„ U godinama recesije kada je bruto dodana vrijednost cjelokupnog poslovnog sektora u Hrvatskoj bilježila pad od 4,7 posto, bruto dodana vrijednost kreativnih i kulturnih industrija porasla je 3,5 posto. Činjenica je da se taj sektor pokazao otpornijim na recesiju od ostatka gospodarstva. Razlog leži u primjeni nove paradigme koja se rađa u gospodarstvu s fokusom na male i kvalitetne timove ljudi, ulaganje u njihovo obrazovanje i u specijalizirane proizvodnje. Sami rezultati mapiranja ukazuju da postoji još značajniji prostor za ekspanziju sektora i dinamiziranje aktivnosti, a time i za povećanje zaposlenosti u ovoj probitačnoj gospodarskoj industriji.“ - izjavila je Ivana Nikolić Popović, predsjednica HUP- KKKI

HUP-Koordinacija kreativnih i kulturnih industrija, osnovana je u HUP-u, u lipnju 2014., na inicijativu privatnog sektora, a s ciljem očuvanja, afirmiranja i unapređenja kreativnih i kulturnih industrija. Svojim djelovanjem nastojati jačati svijest o važnosti intelektualnog vlasništva, autorskog i autorskom pravu srodnih prava. U članstvu HUP-ove Koordinacije su trgovačka društva, obrti i udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog i autorskom pravu srodnih prava. „Studiju mapiranja sektora kreativnih i kulturnih industrija“ inicirali su u suradnji s Hrvatskim klasterom konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija kako bi se na osnovu istraživanja i analize postavile definicije i obuhvat sektora kreativnih i kulturnih industrija u Hrvatskoj, i kako bi iste postale prepoznatljiv sektor, a njihov ekonomski doprinos hrvatskome gospodarstvu mjerljiv.

Dokument:

Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj
vrh stranice
vrh stranice