Kontakti

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

RADNIČKA CESTA 37a

10 000 Zagreb

IBAN: HR92 2340 0091 1001 5171 8

OIB: 80978339255

M.B.: 00410128

 

KONTAKT:

Centrala: +385 1 48 97 555

Fax:  +385 1 48 97 556

hup@hup.hr

press@hup.hr

URED GLAVNOG DIREKTORA

 

Irena Weber
glavna direktorica 

 

 t +385 1 48 97 593

Marijana Goreta

Voditeljica ureda glavne direktorice / voditeljica ljudskih resursa

 

 

Nina Mališ
stručna suradnica u 
Uredu glavnog direktora

  

t +385 1 4897 566

m +385 91 6042 635

e  marijana.goreta@hup.hr

 

t +385 1 48 97 593

e nina.malis@hup.hr

glavni.direktor@hup.hr

Štefica Frančina
stručna suradnica za bazu podataka

t +385 1 4897 577

e stefica.francina@hup.hr

Darinka Biondić
stručna suradnica

t +385 1 4897 555

e darinka.biondic@hup.hr

Jadranka Šćević
domaćica

t +385 1 4897 559

e jadranka.scevic@hup.hr


Savjetnici u Uredu glavnog direktora

Hrvoje Stojić

glavni ekonomist

 t +385 1 4897 573

hrvoje.stojic@hup.hr 

 Jakov Jerman 

stručni suradnik

e jakov.jerman@hup.hr 

Iva Nappholz


pravna savjetnica za projekte i podršku granskim udrugama

 t + 385 1 4897 588
 iva.nappholz@hup.hr


ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MARKETING

Anita Džapo
voditeljica marketinga

t +385 1 48 97 591

e anita.dzapo@hup.hr

ODJEL ZA ESG 

 

Nataša Novaković

Direktorica za ESG

 t +385 91 4920 218

natasa.novakovic@hup.hr

 

ODJEL ZA ZAKONODAVSTVO I PRAVNE POSLOVE

Admira Ribičić
direktorica

t +385 1 48 97 578
f +385 1 48 97 584
admira.ribicic@hup.hr

Dario Ćorić
pravnik savjetnik

t + 385 1 4897 562
e dario.coric@hup.hr

Domenika Bačani
p
ravna savjetnica

t + 385 1 4897 562

e domenika.bacani@hup.hr 

ODJEL ZA POLITIKE EU I MEĐUNARODNE POSLOVE

Marko Jurčić

direktor 

 

Biserka Sladović

savjetnica

t +385 1 48 97 555

f +385 1 48 97 580
e marko.jurcic@hup.hr

 

t +385 1 48 97 575
f +385 1 48 97 580
biserka.sladovic@hup.hr

ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

 

Elena Mimica
direktorica odjela

t +385 1 48 97 579
f +385 1 48 97 576
elena.mimica@hup.hr

Katarina Biondić
stručna suradnica

t +385 1 48 97 569
f +385 1 48 97 576
e katarina.biondic@hup.hr

Tanja Bakalović
samostalni računovođa

t +385 1 48 97 599
f +385 1 48 97 576
e tanja.bakalovic@hup.hr

 

 

REGIONALNI UREDI

 

Regionalni ured Osijek

 

Ivan Sarić, direktor Regionalnog ureda Osijek
Vedrana Gado, pravna savjetnica 

t +385 31 270 076 
hup-osijek@hup.hr

t +385 31 370 074
hup-osijek@hup.hr 

Regionalni ured Rijeka

Nenad Seifert, direktor
Natali Komen Bujas, direktorica HUP udruge ugostiteljstva i turizma

t +385 51 32 14 94
t +385 51 32 14 95
f +385 51 32 14 99
hup-rijeka@hup.hr

Regionalni ured Split

Vesna Ivić-Šimetin, direktorica
Žana Plazibat, pravna savjetnica

t +385 21 36 82 88
t +385 21 36 82 96 
f +385 21 36 82 12
hup-split@hup.hr

Regionalni ured Varaždin

Sanja Ostroški, direktorica

t +385 42 35 20 34
f +385 42 35 20 34
sanja.ostroski@hup.hr
hup-varazdin@hup.hr

 

 

GRANSKE UDRUGE

 

Milka Kosanović

direktorica odnosa s članstvom HUP-a
direktorica granskih udruga:

 

HUP- Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede
HUP -Udruge proizvođača lijekova

t +385 1 48 97 557
milka.kosanovic@hup.hr

Maja Malić

koordinacija granskih udruga

savjetnica pri HUP- Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede
savjetnica za OR i DOP

t +385 1 48 97 583
maja.malic@hup.hr

 

 

Sanja Ostroški

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga metalne industrije
HUP -Udruga elektroindustrije

t +385 42 352 034
e sanja.ostroski@hup.hr

 

 

 

Ana Falak

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga kemijske industrije
HUP -Udruga tekstilne i kožne industrije
HUP -Udruga prometa

t +385 1 48 97 571
ana.falak@hup.hr

 

 

Jasminka Martinović

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti

HUP - Udruga poslodavaca u obrazovanju

t +385 1 48 97 568
e jasminka.martinovic@hup.hr

 

 

Anny Brusić

direktorica HUP -Udruge malih i srednjih poduzetnika

t +385 1 48 97 572
anny.brusic@hup.hr

 

 

Petra Sentić

direktorica granskih udruga:

HUP -Udruge profesionalaca za fondove Europske unije
HUP -Udruge energetike

t +385 1 48 97 564
f +385 1 48 97 556
petra.sentic@hup.hr

 

 

Mirela Gudan

direktorica granskih udruga:

 

HUP- Udruge poslodavaca graditeljstva
HUP- Udruge developera
HUP- Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

t +385 1 48 97 589
mirela.gudan@hup.hr

 

 

Nuša Žunec

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi

HUP -Udruge ljekarnika

HUP -Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu

HUP -Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb

HUP -Udruge geodetsko-geoinformatičke struke

t +385 1 48 97 586 
e nusa.zunec@hup.hr

 

 

Marijana Filipić 

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge trgovine

HUP -Udruge grafičara i nakladnika

HUP -Udruge financijskog poslovanja

t +385 1 48 97 554
marijana.filipic@hup.hr

 

 

Zdravko Urban

direktor granskih udruga:

 

HUP -Udruge drvne i papirne industrije
HUP -Udruge humanitarnog razminiranja
HUP -Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima

t +385 1 4897 594
zdravko.urban@hup.hr 

Rosanda Šikić

voditeljica HUP – Udruge geodetsko-geoinformatičke struke
savjetnica za HUP – Udrugu informatičke i
komnikacijske djelatnosti i HUP – Udrugu obrazovanja

 

rosanda.sikic@hup.hr

Dubravka Orešković
stručna suradnica u granskim udrugama            

 e dubravka.oreskovic@hup.hr
vrh stranice
vrh stranice