Kontakti


HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

RADNIČKA CESTA 52, 1. KAT

10 000 Zagreb

 

IBAN: HR92 2340 0091 1001 5171 8

OIB: 80978339255

M.B.: 00410128

 

KONTAKT:

Centrala: +385 1 48 97 555

Fax:  +385 1 48 97 556

hup@hup.hr

press@hup.hr


 


URED GLAVNOG DIREKTORA

Davor Majetić
glavni direktor 

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592

Bernard Jakelić
zamjenik glavnog direktora        

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592
bernard.jakelic@hup.hr

Dubravka Orešković
tajnica glavnog direktora

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592
dubravka.oreskovic@hup.hr

Vali Marszalek
savjetnica za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
izvršna direktorica Global Compact Hrvatska

t +385 1 48 97 566
f +385 1 48 97 592
vali.marszalek@hup.hr

Štefica Frančina
stručna suradnica za bazu podataka

t +385 1 4897 577
e stefica.francina@hup.hr

Darinka Biondić
stručna suradnica

t +385 1 4897 555
e darinka.biondic@hup.hr

Jadranka Ščević
domaćica

t +385 1 4897 559
e jadranka.scevic@hup.hr


Savjetnici u Uredu glavnog direktora

 

Emil Kuhtić
ekonomski savjetnik

t +385 1 48 97 561
emil.kuhtic@hup.hr

Milica Jovanović
savjetnica glavnog direktora za radne odnose i ljudske potencijale

t +385 1 48 97 565
f +385 1 48 97 556
milica.jovanovic@hup.hr


ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MARKETING

 

Lea Šćrbec
direktorica komunikacija i marketinga

t +385 1 48 97 593
lea.scrbec@hup.hr

Anita Džapo
voditeljica marketinga

t +385 1 48 97 591
e anita.dzapo@hup.hr

Ivana Zlatarić
specijalistica za društvene medije 

t +385 1 48 97 550
ivana.zlataric@hup.hr

 

 

ODJEL ZA ZAKONODAVSTVO I PRAVNE POSLOVE

 

Admira Ribičić
direktorica

t +385 1 48 97 578
f +385 1 48 97 584
admira.ribicic@hup.hr

Iva Nappholz
pravna savjetnica

t +385 1 4897 565
f +385 1 4897 592
iva.nappholz@hup.hr

Nuša Žunec
pravna savjetnica

t + 385 1 4897 586
nusa.zunec@hup.hr

Dario Ćorić
pravni savjetnik

t + 385 1 4897 562
dario.coric@hup.hr

 

 

ODJEL ZA POLITIKE EU I MEĐUNARODNE POSLOVE

 

Biserka Sladović
savjetnica

t +385 1 48 97 575
f +385 1 48 97 580
biserka.sladovic@hup.hr

Sandra Radaković
voditeljica projekata

t +385 1 48 97 563
f +385 1 48 97 556
sandra.radakovic@hup.hr
cepp@hup.hr

Regionalni ured Osijek

 

Bernard Jakelić, direktor
Ivan Sarić, pravni savjetnik
Vedrana Gado, pravna savjetnica 

t +385 31 370 076
hup-osijek@hup.hr

t +385 31 370 074
hup-osijek@hup.hr 

Regionalni ured Rijeka

 

Nenad Seifert, direktor
Natali Komen Bujas, direktorica HUP udruge ugostiteljstva i turizma

t +385 51 32 14 94
t +385 51 32 14 95
f +385 51 32 14 99
hup-rijeka@hup.hr

Regionalni ured Split

 

Vesna Ivić-Šimetin, direktorica
Žana Plazibat, pravna savjetnica

t +385 21 36 82 88
t +385 21 36 82 96 
f +385 21 36 82 12
hup-split@hup.hr

Regionalni ured Varaždin

Sanja Ostroški, direktorica

t +385 42 35 20 34
f +385 42 35 20 34
sanja.ostroski@hup.hr
hup-varazdin@hup.hr

 

 

GRANSKE UDRUGE

 

Milka Kosanović
direktorica odnosa s članstvom HUP-a

direktorica granskih udruga:
HUP- Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede
HUP -Udruge proizvođača lijekova

t +385 1 48 97 557
milka.kosanovic@hup.hr

Maja Malić
koordinacija granskih udruga

savjetnica pri HUP- Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede

t +385 1 48 97 583
maja.malic@hup.hr

 

 

Marija Šutina
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga metalne industrije
HUP -Udruga elektroindustrije
HUP -Udruga energetike

t +385 1 48 97 598
marija.sutina@hup.hr

 

 

Ana Falak
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga kemijske industrije
HUP -Udruga tekstilne i kožne industrije
HUP -Udruga prometa

t +385 1 48 97 571
ana.falak@hup.hr

 

 

Jasminka Martinović
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti
HUP - Udruga poslodavaca u obrazovanju

t +385 1 48 97 568
e jasminka.martinovic@hup.hr

 

 

Anny Brusić
direktorica HUP -Udruge malih i srednjih poduzetnika

t +385 1 48 97 572
anny.brusic@hup.hr

 

 

Petra Sentić
direktorica HUP -Udruge profesionalaca za fondove Europske unije

t +385 1 48 97 564
f +385 1 48 97 556
petra.sentic@hup.hr

 

 

Mirela Gudan
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge poslodavaca graditeljstva
HUP -Udruge developera
HUP- Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva 

t +385 1 48 97 589
e mirela.gudan@hup.hr

 

 

Marijana Filipić
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi
HUP -Udruge ljekarnika
HUP -Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu
HUP -Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb
HUP -Udruge geodetsko-geoinformatičke struke

t +385 1 48 97 554 
marijana.filipic@hup.hr

 

 

Sanja Smoljak Katić
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge trgovine
HUP -Udruge grafičara i nakladnika
HUP -Udruge financijskog poslovanja

t +385 1 48 97 573
sanja.smoljak@hup.hr

 

 

Zdravko Urban
direktor granskih udruga:

 

HUP -Udruge drvne i papirne industrije
HUP -Udruge humanitarnog razminiranja
HUP -Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima

t +385 1 4897 594
zdravko.urban@hup.hr

Natali Komen Bujas
direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge novinskih izdavača
HUP -Udruge ugostiteljstva i turizma

 t +385 051 321 494
e natali.komen@hup.hr 

Vesna Ivić Šimetin
direktorica granskih udruga:

HUP -Udruge nautičkog sektora

 t +385 021 368 288
vesna.simetin@hup.hr 
vrh stranice
vrh stranice