Kontakti

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

RADNIČKA CESTA 52, 1. KAT

10 000 Zagreb

IBAN: HR92 2340 0091 1001 5171 8

OIB: 80978339255

M.B.: 00410128

 

KONTAKT:

Centrala: +385 1 48 97 555

Fax:  +385 1 48 97 556

hup@hup.hr

press@hup.hr

URED GLAVNOG DIREKTORA

 

dr.sc. Damir Zorić
glavni direktor 
 t +385 1 48 97 551
e damir.zoric@hup.hr

Dubravka Orešković
tajnica glavnog direktora

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592
dubravka.oreskovic@hup.hr

Vali Marszalek
izvršna direktorica Global Compact Hrvatska
savjetnica za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje

t +385 1 48 97 566
f +385 1 48 97 592
vali.marszalek@hup.hr
vali.marszalek@globalcompactcroatia.hr

Štefica Frančina
stručna suradnica za bazu podataka

t +385 1 4897 577

e stefica.francina@hup.hr

Darinka Biondić
stručna suradnica

t +385 1 4897 555

e darinka.biondic@hup.hr

Jadranka Ščević
domaćica

t +385 1 4897 559

e jadranka.scevic@hup.hr


Savjetnici u Uredu glavnog direktora

Iva Tomić

glavna ekonomistica                                         e iva.tomic@hup.hr

Emil Kuhtić
ekonomski savjetnik

t +385 1 48 97 561
emil.kuhtic@hup.hr

Milica Jovanović

direktorica za radne odnose i ljudske potencijale

t +385 1 48 97 565
f +385 1 48 97 556
milica.jovanovic@hup.hr

 
ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MARKETING

 

Lea Šćrbec
direktorica komunikacija i marketinga
voditeljica Baze žena

t +385 1 48 97 593
lea.scrbec@hup.hr

Anita Džapo
voditeljica marketinga

t +385 1 48 97 591

e anita.dzapo@hup.hr

Ivana Zlatarić
specijalistica za društvene medije 

t +385 1 48 97 550
ivana.zlataric@hup.hr

 

 

ODJEL ZA ZAKONODAVSTVO I PRAVNE POSLOVE

 

Admira Ribičić
direktorica

t +385 1 48 97 578
f +385 1 48 97 584
admira.ribicic@hup.hr

Iva Nappholz
pravna savjetnica

t + 385 1 4897 588
e iva.nappholz
@hup.hr

Nuša Žunec
pravna savjetnica

t + 385 1 4897 586
e nusa.zunec
@hup.hr

Dario Ćorić
p
ravni savjetnik

t + 385 1 4897562

e dario.coric@hup.hr 

ODJEL ZA POLITIKE EU I MEĐUNARODNE POSLOVE

 

Biserka Sladović
savjetnica

t +385 1 48 97 575
f +385 1 48 97 580
biserka.sladovic@hup.hr

Sandra Radaković
voditeljica projekata

t +385 1 48 97 563
f +385 1 48 97 556
sandra.radakovic@hup.hr
cepp@hup.hr

RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI ODJEL

 

Elena Mimica

t +385 1 48 97 579
f +385 1 48 97 576
elena.mimica@hup.hr

Tanja Bakalović

t +385 1 48 97 599
f +385 1 48 97 576
tanja.bakalovic@hup.hr

Katarina Biondić

t +385 1 48 97 599
f +385 1 48 97 576
e
 katarina.biondic@hup.hr

 

 

REGIONALNI UREDI

 

Regionalni ured Osijek

 

Ivan Sarić, direktor Regionalnog ureda Osijek
Vedrana Gado, pravna savjetnica 

t +385 31 270 076 
hup-osijek@hup.hr

t +385 31 370 074
hup-osijek@hup.hr 

Regionalni ured Rijeka

Nenad Seifert, direktor
Natali Komen Bujas, direktorica HUP udruge ugostiteljstva i turizma

t +385 51 32 14 94
t +385 51 32 14 95
f +385 51 32 14 99
hup-rijeka@hup.hr

Regionalni ured Split

Vesna Ivić-Šimetin, direktorica
Žana Plazibat, pravna savjetnica

t +385 21 36 82 88
t +385 21 36 82 96 
f +385 21 36 82 12
hup-split@hup.hr

Regionalni ured Varaždin

Sanja Ostroški, direktorica

t +385 42 35 20 34
f +385 42 35 20 34
sanja.ostroski@hup.hr
hup-varazdin@hup.hr

 

 

GRANSKE UDRUGE

 

Milka Kosanović

direktorica odnosa s članstvom HUP-a
direktorica granskih udruga:

 

HUP- Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede
HUP -Udruge proizvođača lijekova

t +385 1 48 97 557
milka.kosanovic@hup.hr

Maja Malić

koordinacija granskih udruga

savjetnica pri HUP- Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede

t +385 1 48 97 583
maja.malic@hup.hr

 

 

Marija Šutina

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga metalne industrije
HUP -Udruga elektroindustrije
HUP -Udruga energetike

t +385 1 48 97 598
marija.sutina@hup.hr

 

 

Ana Falak

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga kemijske industrije
HUP -Udruga tekstilne i kožne industrije
HUP -Udruga prometa

t +385 1 48 97 571
ana.falak@hup.hr

 

 

Jasminka Martinović

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti

HUP - Udruga poslodavaca u obrazovanju

t +385 1 48 97 568
e
jasminka.martinovic@hup.hr

 

 

Anny Brusić

direktorica HUP -Udruge malih i srednjih poduzetnika

t +385 1 48 97 572
anny.brusic@hup.hr

 

 

Petra Sentić

direktorica HUP -Udruge profesionalaca za fondove Europske unije

t +385 1 48 97 564
f +385 1 48 97 556
petra.sentic@hup.hr

 

 

Mirela Gudan

direktorica granskih udruga:

 

HUP- Udruge poslodavaca graditeljstva
HUP- Udruge developera
HUP- Udruge nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

t +385 1 48 97 589
mirela.gudan@hup.hr

 

 

Marijana Filipić

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi

HUP -Udruge ljekarnika

HUP -Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu

HUP -Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb

HUP -Udruge geodetsko-geoinformatičke struke

t +385 1 48 97 554 
marijana.filipic@hup.hr

 

 

Sanja Smoljak Katić

direktorica granskih udruga:

 

HUP -Udruge trgovine

HUP -Udruge grafičara i nakladnika

HUP -Udruge financijskog poslovanja

t +385 1 48 97 573
sanja.smoljak@hup.hr

 

 

Zdravko Urban

direktor granskih udruga:

 

HUP -Udruge drvne i papirne industrije
HUP -Udruge humanitarnog razminiranja
HUP -Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima

t +385 1 4897 594
zdravko.urban@hup.hr

vrh stranice
vrh stranice