Konstituirano Socijalno vijeće za turizam

31.01.2013.

Održana je 1. konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća za turizam. Za predsjednika Vijeća izabran je Eduard Andrić (Sindikat turizma i usluga Hrvatske), za dopredsjednike Jako Andabak (Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga ugostiteljstva i turizma) i Marina Cvitić (Sindikat Istre i Kvarnera), a za članove Vijeća izabrani su: Joško Lelas i Tamara Jutt Maleš (Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga ugostiteljstva i turizma) i Ljubomira Lončar (Sindikat turizma i usluga Hrvatske).

Na sjednici su doneseni Poslovnik o radu i Program rada Vijeća za 2013. godinu, te se raspravljalo o aktualnim zakonodavnim promjenama i ostalim temama od značaja za razvoj turizma i ugostiteljstva. Među temama o kojima će se raspravljati tijekom 2013. godine mogu se izdvojiti: radno zakonodavstvo, posebni ugovori i problematika kolektivnog pregovaranja, rad na crno i siva ekonomija, EU direktive i standardi rada.
vrh stranice
vrh stranice