Konferencija u sklopu EU projekta

Konferencija u sklopu EU projekta

Dana 23..11.2015. u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu, održana je konferenciju pod naslovom: „Paritetni fondovi u europskoj praksi, kako dobra iskustva pretočiti u našu stvarnost?“
Konferencija je održana u sklopu projekta: „Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI“, a financirana iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Jačanje socijalnog dojaloga – faza II. Partneri na projektu su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) i udruga B4. Projekt i dosadašnju bipartitnu suradnju između HUP-UPG i SGH predstavile su Tatjana Gračić, HUP, koordinatorica projekta i Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

Nezavisna stručnjakinja Marta Vidaković Mukić napravila je kratak pregled pravnog okvira za socijalni dijalog u graditeljstvu.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici dvaju stranih paritetnih fondova, Bernd Merz iz BG-BAU Njemačka i Rik Desmet iz belgijskog sindikata FGTB i paritetnog fonda za graditeljstvo. Sudionike konferencije informirali su o osnivanju, razvoju i načinu upravljanja paritetnih fondova za graditeljstvo u Njemačkoj i Belgiji. Sustav bipartitnog socijalnog dijaloga orijentiran zajedničkim interesima poslodavaca i radnika te prepoznat od državnih vlasti u ovim zemljama postao je žila kucavica graditeljskog sektora, odnosno temelj održavanja stabilnosti i razvoja sektora.
Na kraju konferencije dr. Predrag Bejaković iz Instituta za javne financije prezentirao je postojeće paritetne fondove u graditeljstvu u ostalim državama u Europi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge poslodavaca i projektnih partnera.
vrh stranice
vrh stranice