Javni poziv za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti proširen na djelatnost pripremanja hrane i pružanja usluge smještaja

30.01.2014.

HUP- Udruga metalne industrije upoznala je Ministarstvo poduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova EU da je Pozivom na dostavu projektnih prijava za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća značajno sužen broj prihvatljivih prijavitelja koje obavljaju djelatnosti iz turizma.
Naime, navedenim natječajem potiču se ulaganja u imovinu i proširenje postojeće imovine u turizmu te se u prijavi tražilo da poduzetnik bude klasificiran pod kategoriju 55. – djelatnost pružanja usluga smještaja, te pripreme i usluživanja hrane.

U Republici Hrvatskoj značajan broj tvrtki obavljaju djelatnost nautičkog turizma i pružanja usluge smještaja. Usluge nautičkog turizma vode se pod kategorijom 93. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti, razred 29.- zabavne i rekreacijske djelatnosti. Dakle, poduzetnici koji se bave nautičkim turizmom ne mogu aplicirati na navedeni natječaj, što sprečava jačanje njihove konkurentnosti, a sredstva namijenjena turizmu u tom smislu ostaju neiskorištena.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u Drugom ispravku Javnog poziva od 30.siječnja 2014.g. kod kategorije I.55 NKD dodalo sljedeću napomenu:
U postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, prihvaća se valjana registracija poduzetnika u koju je nadležnoj tijelo upisalo djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07) I55.1. Hoteli i sličan smještaj ili djelatnost koja je navedena samo opisno kako slijedi: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

Prema tumačenju Ministarstva, nakon izvršene dopune Javnog poziva, tvrtke koje nemaju kao osnovnu djelatnost I.55., ali u sudskom registru imaju upisane prihvatljive djelatnosti, mogu dostaviti svoje projektne prijedloge na objavljeni Poziv.
vrh stranice
vrh stranice