Jačanje politike i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenog rada - upitnik za poslodavce

07.03.2017.

Poštovani članovi,

U suradnji s našim socijalnim partnerima, sindikatima, tijekom prethodna dva mjeseca hrvatski, njemački i slovački stručnjaci završili su završnu verziju upitnika za poslodavce kojem su ciljevi:

- Provjeriti razinu društvene osviještenosti o problemu rada na crno.
- Utvrditi najbolji način i najbolje alate za postizanje bolje osviještenosti zaposlenih i nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj o problemima koji proizlaze iz rada na crno te mogućim negativnim posljedicama u odnosu na socijalni i gospodarski položaj neprijavljenih radnika.

Svi odgovori bit će automatski objedinjeni i analizirani, a rezultati prikazani u izvješću koje će dati izravan uvid u aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj. Na taj način će se utvrditi prioriteti osoba koje su ispunjavale anketu. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava koristit će povratne informacije kao osnovu za uspostavljanje određenih aktivnosti u svrhu podizanja razine osviještenosti poslodavaca o problemu neprijavljenog rada.

Povjerljivost

Ovaj upitnik pruža mogućnost popunjavanja u elektroničkom obliku te će se Vaši odgovori u postupku obrade smatrati povjerljivima a odgovore će sakupljati i analizirati slovački i njemački stručnjaci. Stoga Vas molimo da na pitanja odgovarate iskreno.

UPITNIK ZA POSLODAVCE

vrh stranice
vrh stranice