Izvršni odbor HUP-a Dalmacija na sastanku sa upravom Grada Splita

22.07.2021.

Split, 22. srpnja 2021. – U vijećnici Grada Splita održao se sastanak na kojem su predstavnici uprave Grada Splita primili izaslanstvo HUP-a Podružnice Dalmacija. Sastanku su sa strane HUP-a prisustvovali Zdravko Plazonić, Petason d.o.o., predsjednik Izvršnog odbora, Helena Budiša, UHY HB Ekonom d.o.o., dopredsjednica, članovi Izvršnog odbora Mira Hajdić, Elekta-C d.o.o. i Mateo Perak, Profico d.o.o., Marina Wallner, Elanija d.o.o., Dario Mamić, Tommy d.o.o. te direktorica HUP regionalnog ureda Split Vesna Ivić Šimetin. U ime Grada Splita, izaslanstvo HUP-a primili su zamjenici gradonačelnika Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić, pročelnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Damir Ordulj te pročelnica Službe za gospodarstvo, obrtništvo i turizam Ela Žižić.

Sastanak je održan na inicijativu HUP-a, a prethodilo mu je anketiranje članova HUP-a Podružnice Dalmacija kojim su poduzetnici pozvani da iznesu konkretne probleme s kojima se susreću u komunikaciji sa lokalnom upravom i samoupravom, a koji posljedično, nanose štetu njihovim tvrtkama. Najviše odgovora stiglo je s područja Splitsko-dalmatinske županije. Pritužbe su se odnosile na neprimjerenu komunikaciju, neodgovaranje na upite ni mailom ni telefonom, dugotrajne procedure rješavanja pojedinih pitanja, zastoje u rješavanju predmeta, neuređenu komunalnu infrastrukturu i slično.

Zamjenici gradonačelnika su izvijestili prisutne kako se ozbiljno radi upravo na reorganizaciji rada gradske uprave i kako se u tim procesima ide duboko, do najnižih strukura uprave kako bi reorganizacija bila učinkovita. Antonio Kuzmanić je naglasio da su stekli uvid u većinu iznesenog i da namjeravaju oformiti kontakt centar za upite građana i poduzetnika. Također, žele uvesti elektronski uvid u rješavanje predmeta te tako omogućiti transparentnost u radu gradske uprave. Ivošević je kazao kako postoji problem u informacijskom sustavu koji trenutno ne omogućava uvid u fazu u kojoj se nalazi pojedini predmet. Naveo je primjer komunalnih redara koji nemaju elektronski uvid u ugovore o zakupu poslovnih prostora. Međutim, naveo je, stalno se radi upravo na informacijskom sustavu.  Zdravko Plazonić je kazao: „Znamo da su mnogi problemi naslijeđeni i da se ne mogu riješiti preko noći. Za nas poduzetnike je važno imati bolju komunikaciju, kako bi se predmeti rješavali brže i učinkovitije“ Nakon što su izneseni i neki konkretni problemi, odmah su dogovoreni i slijedeći koraci te pojedinačni sastanci. Predstavnici HUP-a stekli su pozitivan dojam te izrazili zadovoljstvo spremnošću nove uprave da saslušaju poduzetnike i da se prihvate rješavanja njihovih problema. Nakon sastanka sa Gradom Splitom, Izvršni odbor neće stati, jer se planiraju slični sastanci i sa drugim gradovima iz Dalmacije.

 

vrh stranice
vrh stranice