Izmjene Zakona o strancima

14.03.2013.

Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je 13. ožujka 2013.g. na mišljenje Hrvatskoj udruzi poslodavaca Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s rokom očitovanja do 18. ožujka 2013.g.
Razlozi za donošenje izmjena zakona koje predlagatelj navodi su:

 obveza usklađivanja Zakona o strancima s Direktivom 2011/51/EK od 11.svibnja 2011. godine o izmjenama i dopunama Direktive 2003/109/EK u cilju proširenja područja primjene na korisnike međunarodne zaštite
 nedostatci uočeni u primjeni zakona
 u dijelu kojim se regulira rad stranaca, uočeno je da nije dovoljno detaljno propisano reguliranje rada volontera, kao i stranaca koji će obavljati neplaćeni vježbenički staž u Republici Hrvatskoj.
 nužnost preciznijeg uređenja odredbi o odbijanju ulaska, odnosno izlaska stranaca iz Republike Hrvatske, kao i produljenje vize
 nužnost proširenja je kategorija stranaca koje mogu podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji
 nužnost usklađivanja kaznenih odredbi s odredbama Prekršajnog zakona.

U prijedlogu Zakona se utvrđuju drugačiji uvjeti koji se odnose na izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote strancima koji se samozapošljavaju u trgovačkim društvima i obrtima

 Očitovanje HUP-a kao i sve daljnje aktivnosti možete pratiti stranicama rezerviranima za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice