HUP-Udruga malih i srednjih poduzetnika sudjeluje u projektu EU PEGASE „Socijalni dijalog za mala i srednja poduzeća“

17.10.2012.

U području socijalnog dijaloga mala i srednja poduzeća suočavaju se s poteškoćama na nacionalnoj razini što od njih zahtjeva intenzivniji angažman prilikom donošenja politika kojima se regulira njihovo poslovanje.

Zemlje članice EU imaju različite pravne i socijalne okvire koji definiraju sudjelovanje malih tvrtki u socijalnom dijalogu, zbog čega se one razlikuju i u pitanjima snage pojedinih članica i reprezentativnosti udruga malih i srednjih poduzetnika.
Socijalni dijalog dio je Europskog socijalnog modela i odražava demokratsko načelo da predstavničke udruge moraju imati priliku izraziti svoje mišljenje, sudjelovati u savjetodavnom procesu i razgovorima s predstavnicima nacionalne vlasti - poslodavci i radnici trebaju jednakopravno biti uključeni u rješavanje pitanja koja ih se neposredno tiču i koja su u njihovoj odgovornosti.

Unatoč razlikama koje postoje među njima, udruge malih i srednjih poduzetnika iz Češke, Estonije, Mađarske, Rumunjske, Poljske, Slovenije, Turske, Malte i Hrvatske uspjele su, unutar postojećih nacionalnih okvira, izgraditi svoj status partnera u tripartitnom socijalnom dijalogu.

S druge strane, nacionalni socijalni dijalog na bilateralnoj razini posve je drugačije uređen; većina udruga malih i srednjih poduzetnika ne sudjeluju u izravnim pregovorima ili procesu potpisivanja kolektivnih ugovora. Najbrojniji su pregovori na razini poduzeća, a radnici imaju izravan odnos s poduzetnicima. U malim i mikro tvrtkama, socijalni dijalog uglavnom se odvija na razini poduzeća, no on, zbog veličine i organizacije rada u ovakvim tvrtkama, nije institucionaliziran, što vrijedi i za sve ostale europske zemlje.

Mala i srednja poduzeća često doživljavaju socijalni dijalog apstraktnim i rezerviranim isključivo za velika poduzeća i udruženja. Najčešće je nedostatak razumijevanja o prirodi socijalnog dijaloga malih i srednjih poduzeća najvažniji razlog slabog uključivanja. S obzirom da svaka odluka ili zakon utječe na poslovanje malih i srednjih poduzeća - od zapošljavanja, konkurentnosti, restrukturiranja, obrazovanja, zdravlja i sigurnosti na radu, radnog vremena, ugovora na neodređeno ili određeno vrijeme - ovo su izazovi, jednako za hrvatsko ali i gospodarstvo u EU.

U okviru projekta PEGASE, čiji je nositelj UEAPME, nacionalne udruge malih i srednjih poduzetnika želi se senzibilizirati za bolje razumijevanje procedura i procesa donošenja odluka na razini EU, istovremeno ih uputiti kako kreirati informacije za mala i srednja poduzeća te razviti kapacite malih i srednjih poduzeća kako bi kvalitetnije formulirali svoje potrebe i interese unutar Europskog socijalnog dijaloga. U projekt je uključeno 11 udruga malih i srednjih poduzetnika iz 9 zemalja. Iz Hrvatske, osim HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika, u projekt je uključena i Hrvatska obrtnička komora.

Pročitajte prve Novosti projekta Pegase
Pročitajte druge Novosti projekta PEGASE
Pročitajte treće Novosti projekta PEGASE
Pročitajte četvrte Novosti projekta PEGASE
vrh stranice
vrh stranice