HUP otvorio regionalni ured u Varaždinu

20.05.2014.

Varaždin, 20. svibnja 2014. godine – Hrvatska udruga poslodavca danas je otvorila regionalni ured u Varaždinu kako bi se poslodavcima s područja četiriju županija sjeverozapadne Hrvatske osigurala snažnija i kvalitetnija podrška u radu i promicanju njihovih interesa.

U povodu osnivanja varaždinskog ureda, Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavca i Jasminka Porobija, direktorica regionalnog ureda u Varaždinu predstavili su plan i program rada podružnice.
Članovi HUP-a s područja Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije imat će u predstavniku regionalnog ureda podršku u komunikaciji s državnim i javnim tijelima. Budući da je HUP socijalni partner Vlade, na taj način će se članovima s područja četiri županije osigurati snažnije sudjelovanje u kreiranju sistemskog zakonodavstva, sudjelovanje u socijalnom dijalogu i partnerstvima preko Gospodarsko socijalnih vijeća Županija.

Regionalni ured preuzet će aktivniju ulogu u predlaganju mjera povoljnije poduzetničke i investicijske klime, a intenzivirat će se suradnja sa Zavodima za zapošljavanje osobito u dijelu prekvalifikacija, sukladno potrebama poduzetnika regije te jačati suradnja s visokoobrazovnim ustanovama u cilju artikulacije stvarnih potreba visokoobrazovanih mladih ljudi.

Na predstavljanju je Davor Majetić, glavni direktora HUP-a izjavio: „Želimo u narednom periodu poslodavcima četiriju županija osigurati platformu za aktivno komuniciranje s javnosti i lobiranje prema tijelima državne i lokalne vlasti, kao i tijelima EU. Regionalni ured u Varaždinu bit će mjesto putem kojeg će se članovi moći aktivnije uključiti u integracijske procese i širenje međunarodne suradnje.“
Jasminka Porobija, direktorica regionalnog ureda u Varaždinu dodala je: „Uz sve navedeno, HUP Varaždin aktivno će sudjelovati u radu Gospodarsko-socijalnih vijeća, a za svoje članove će redovito organizirati edukativne i informativne seminare, specijalistička predavanja, okrugle stolove kao i sve druge aktivnosti koje mogu doprinijeti razmjeni poslovnih informacija i interesa među članovima i unaprjeđenju gospodarstva regije te će biti aktivan zastupnik društveno odgovornih projekata.

Hrvatska udruga poslodavaca u Hrvatskoj posluje u matičnom sjedištu u Zagrebu, a ima podružnice u Rijeci, Splitu i Osijeku. Uz novootvoreni ured u Varaždinu, omogućuje se bolja regionalna iskoristivost usluga koje HUP nudi za članove i poslodavce u svim županijama, bolje upravljanje njihovim potrebama i maksimiziranje regionalnog potencijala i poslovne suradnje.
vrh stranice
vrh stranice