HUP i Global Compact Hrvatska - promotori ciljeva održivog razvoja

06.05.2016.

U Pragu je od 4-6. svibnja 2016. godine održana konferencija Global Compact 2030 “ Budućnost održivog razvoja - nema vremena za gubljenje”, te nastavno sastanak lokalnih mreža Global Compacta europske regije. Na konferenciji je sudjelovala u ime Global Compacta Hrvatska, Nataša Novaković, koordinatorica GC Hrvatska, ujedno i predstavnica HUP-a koji je koridnator za Global Compact u Hrvatskoj. Glavne teme konferencije bile su održivost poslovanja, važnost rodne jednakosti u businessu, socijalne inovacije te klimatske promjene. Osim izuzetno zanimljivih panel diskusija na skupu je kao keynote speaker sudjelovala Tererai Terent iz Zimbabvea, jedna od najpoznatijih međunarodnih govornika na temu obrazovanja i jačanja žena. Predstavljene su i neke digitalne inovacije kao što je sustav glasanja Democracy 2.1., te participativno buđetiranje koje je upravo uvedeno u New Yorku.
Vezano za održive ciljeve, većina Vlada država iz EU krenula je u izradu nacioanlnoh strategija utemeljenih na 16 održivih ciljeva koje je prošle godine predstavljeno do strane Ujedinjenih Naroda.Global Compact lokalne mreže kao dio UN-a trebaju preuzeti vodstvo i promovirati ciljeve održivog razvoja , te nastojati što prije u ovu važnu temu involvirati i državne institucije odgovorne za navedenu temu. GC lokalna mreža Hrvatska sigurno će se aktivno uključiti u promoviranje ciljeva održivih razvoja, te pokušati zajedno sa svim bitnim dionicima pronaći i utvrditi koji su to ciljevi najvažniji za Hrvatsku i na tome graditi nacionalnu strategiju ciljeva održivog razvoja.
vrh stranice
vrh stranice