Hrvatska udruga poslodavaca sudjeluje u izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

19.08.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca sudjelovala je u procesu donošenja Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o trošarinama (NN 100/15) koji je stupio na snagu 26. rujna 2015. godine. Članovi Hrvatske udruge poslodavaca sudjelovali su u radnim skupinama te su bili dio granskih radnih sastanaka sa nadležnim predstavnicima ministarstava, čime im je pružena mogućnost ukazati na nedostatke Nacrta izmjena i dopuna Zakona o trošarinama te predložiti određene pozitivne promjene zakonskih odredbi. Inicijativa u vidu izmjena određenih zakonskih odredbi išla je i do saborskih zastupnika u vidu amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trošarinama.
vrh stranice
vrh stranice