HBOR - Programi kreditiranja

30.05.2012.

30.5. u Rijeci, Vesna Bartolović

Uvodno će biti predstavljene aktivnosti HBOR-a, posebno kreditne, s podacima o broju i vrijednosti odobrenih kredita, ukupno te za četiri dalmatinske županije. Nakon čega će se detaljno predstaviti kreditni programi HBOR-a namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu, uključujući financiranje projekata nakon prihvaćanja na natječajima za EU sredstva, izvoznicima, poslovnim subjektima u turističkoj djelatnosti, odnosno općenito gospodarstvu. Nakon izlaganja teme planiran je razgovor sa zainteresiranim sudionicima, bilo skupan ili pojedinačan.
vrh stranice
vrh stranice