Europska komisija o stanju socijalnog dijaloga u Hrvatskoj

23.11.2017.

U Briselu je 22.11.2017. održan sastanak socijalnih partnera sa Europskom komisijom na temu uloge i uključenosti socijalnih partnera u Europski semestar. U delegaciji iz Hrvatske sudjelovala je Dubravka Matić, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ana Pezelj, Savez samostalnih sindikata Hrvatske te Nataša Novaković iz Hrvatske udruge poslodavaca.
Iako je primarna tema sastanka s Europskom komisijom bilo sudjelovanje socijalnih partnera i uključivanje u proces europskog semestra, Europska komisija dotakla se i uloge Gospodarsko-socijalnog vijeća i socijalnog dijaloga općenito.

Njihova preporuka je da je potrebno participaciju socijalnih partnera sa konzultativne dići na pregovaračku razinu te da je Vlada dužna osigurati da su socijalni partneri adekvatno uključeni u sve procese donošenja javnih politika i zakona.

Što se tiče uključenosti socijalnih partnera u Europski semestar, ono je malo napredovalo od prethodnih godina, te su socijalni partneri dobili pisani odgovor na svoje prijedloge, međutim i dalje postoje određeni problemi kao što su; premalo vremena za očitovanje na prijedlog Vlade ( pogotovo imajući na umu potrebu konzultacija sa članovima), nedovoljan utjecaj socijalnih partnera na sam dokument (prijedlozi socijalnih partnera u konačnici nisu uključeni u finalni dokument) i premala uključenost socijalnih partnera u završnoj fazi.
vrh stranice
vrh stranice