Europolov Europski centar za kibernetički kriminal – godinu dana poslije

06.02.2014.

Europski centar za kibernetički kriminal (EC³) osnovan je prije godinu dana u okviru Europola. Otada uspješno surađuje s brojnim državama članicama i trećim zemljama u borbi protiv kibernetičkog kriminala. Tijekom protekle godine kibernetički kriminal postao još istaknutija tema u političkim razgovorima – donesena je prva europska strategija o kibernetičkoj sigurnosti i Direktiva o napadima na informacijske sustave, ali je i ponovno naglašena potreba za djelotvornijom borbom protiv kibernetičkog kriminala u mnogim državama članicama. Povodom prve obljetnice pokretanja Europskog centra za kibernetički kriminal Europska komisija organizirat će konferenciju Europski centar za kibernetički kriminal u okviru Europola (EC³) – prva postignuća i budući prioriteti. Konferencija će se održati u ponedjeljak, 10. veljače 2014. u Bruxellesu (zgrada Europske komisije Charlemagne). Povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmström otvorit će okupljanje, a EC³ će podnijeti izvješće o prvoj godini svog djelovanja. U raspravama će naglasak biti na budućim prijetnjama u području kibernetičkog kriminala te na načinima na koje se nacionalna tijela za provedbu zakona, EC³ i privatni sektor mogu pozicionirati – samostalno i u međusobnoj suradnji – kako bi uspješno odgovorili na njih. Da biste se registrirali, pošaljite poruku e-pošte na adresu HOME-CYBERCRIME@ec.europa.eu.
vrh stranice
vrh stranice