Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.

05.04.2017.

Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. je dio EY-a, jedne od vodećih svjetskih kompanija u pružanju profesionalnih usluga, s 231.000 zaposlenika diljem svijeta u 150 zemalja te 28 članica Europske unije. Hrvatski EY ured je dio EY CSE potpodručja, zajedno s ostalim novijim zemljama članicama EU.

Ključni sektori u kojima pružamo usluge savjetovanja javnim i privatnim organizacijama uključuju sektor zaštite okoliša i vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom, energetike, prometa i infrastrukture, IKT-a i obrazovanja.

U sklopu savjetovanja u vezi EU sufinanciranih projekata, EY pruža sljedeću podršku:

Podrška u pripremi projekta
- Podrška u razradi i pripremi projektne ideje i prihvatljivosti u odnosu na propozicije natječaja
- Podrška u pripremi cjelokupne projektne prijave
- Priprema studija izvodljivosti i analize troškova i koristi
- Podrška pri pregledu i definiranju projektnih troškova
- Podrška pri komunikaciji s relevantnim nacionalnim i EU tijelima

Podrška u provedbi projekata
- Upravljanje projektom i praćenje provedbe (financijsko i fizičko)
- Podrška u pripremi i provedbi javne nabave
- Upravljanje grant ugovorima i ugovorima o radovima, uslugama i robama
- Podrška u izvještavanju prema relevantnim tijelima
- Podrška u provođenju mjera komunikacije i vidljivosti

Povezane usluge i expertize u sklopu EU savjetovanja uključuju i sljedeće:
- Priprema, upravljanje i evaluacija javnih smjernica i programa
- Socio-ekonomska i sektorska istraživanja
- Restrukturiranje javnih organizacija i poboljšanje javnih usluga
- Upravljanje rizicima, interna kontrola sustava i interna revizija
- Podrška pri uspostavljanju i poboljšanju IT rješenja
- Podrška u izradi IKT strategija
- Podrška u analizi postojećeg stanja organizacijske strukture, poslovne, podatkovne, aplikativne i tehnološke arhitekture
- Analiza moguće primjene digitalnih tehnologija i disruptivnih rješenja
- Podrška u definiciji i implementaciji budućih IKT rješenja
- Podrška analize IKT sigurnosti i usklađenosti s važećim standardima i dobrim poslovnim praksama
- Priprema i upravljanje infrastrukturnim investicijama
EY je uspostavio integriranu globalnu i regionalnu strukturu koja omogućuje našem timu da komunicira i surađuje trenutno, neovisno o lokaciji uz efektivno korištenje internacionalnog i lokalnog iskustava i znanja fokusiranog na rješavanje svih izazova s kojima se sreću naši klijenti.

Kontakt:

Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
Radnička cesta 50 , Croatia , 10000 Zagreb, Croatia
Office: +385 1 5800 800
Website: http://www.ey.com
vrh stranice
vrh stranice