Elektroindustrija detektirala prepreke za povećanje konkurentnosti izvoza

10.02.2017.

Zagreb, 10. veljače 2016. – Dana 9. veljače 2017. godine u organizaciji Klastera konkurentnosti sektora elektro-energetskih i proizvodnih strojeva i tehnologija, održana je tribina pod nazivom „Kako povećati konkurentnost hrvatskih izvoznika“.
Povod za održavanje tribine bila je nedavno provedena anketa među članicama Klastera kojom se nastojalo istražiti s kojim preprekama se izvoznici susreću te kakvu podršku trebaju da bi povećali izvoz. Anketirane tvrtke zajedno zapošljavaju preko 11.000 radnika te ostvaruju prihode od izvoza u iznosu od preko 600 milijuna eura. Tvrtke su u svojim odgovorima ukazale da im nedostaju informacije o ulozi i stvarnim mogućnostima gospodarske diplomacije, da i dalje imaju otežan pristup prihvatljivim izvorima financiranja, otežano dolaze do pouzdanih informacija o pojedinim tržištima, a potpore u promociji, certifikaciji, brendiranju proizvoda i patentiranju su nedostatne u odnosu na one koje primaju konkurenti iz drugih država članica EU.

Predsjednik Upravnog odbora Klastera, Vlado Orešković tom je prilikom izjavio: „Tvrtke ističu problem tečaja kune, visoku poreznu opterećenost rada u RH, sporost administracije pri ratifikaciji sporazuma EU i ostalih zemalja te jeftinu konkurenciju iz istočnih zemalja. Dodatno, kako Hrvatska nije članica Afričke i Azijske razvojne banke, tvrtkama je nemogućena participacija na pojedinim tenderima koje te banke financiraju.“

Hrvoje Galičić, savjetnik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentirao je programe kreditiranja izvoznika, oblike bankarskih garancija te mogućnosti osiguranja izvoznih potraživanja. Joseph Gene Petrić, pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova govorio je o doprinosu gospodarske diplomacije u povećanju konkurentnosti. Rekao je da ona treba biti usmjerena na povećanje vrijednosti izvoza, rast broja izvoznika te na unaprjeđenje strukture hrvatskog izvoza te da se to može ostvariti umrežavanjem i informiranjem, inozemnim trgovinskim misijama te privlačenjem investicija.

O iskustvu nastupa na inozemnim tržištima govorili su i predstavnici iz industrije. Hrvoje Lovrić iz tvrtke HELB, član Izvršnog odbora HUP- Udruge elektroindustrije rekao je kako je njihova tvrtka specijalizirana za montažu, servisiranje, ispitivanje i puštanje u pogon elektroenergetskih postrojenja do 400 kV razine te u proizvodnji niskonaponskih razvodnih sustava i ormara upravljanja za primjenu na niskonaponskim, srednjenaponskim i visokonaponskim postrojenjima. Dodao je kako smatraju da bi od strane države znatno pomogao sustavan pristup u pripremi strategije, a pogotovo u provedbi iste. To znači da bi se takva podrška i napori trebali odvijati trajno bez obzira na promjene u političkim strukturama.

Na skupu je zaključeno kako je s ciljem jačanja gospodarske aktivnosti u izvozu nužno unaprijediti informiranost i aktivnosti gospodarske diplomacije, te da u pripremi i realizaciji inozemnih kontakata tvrtke trebaju unaprijeđenu razinu usluge državnih tijela i institucija. Članice Klastera očekuju kako će prezentirane aktivnosti rezultirati jačanjem konkurentnosti naših izvoznika.
vrh stranice
vrh stranice