Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom: prilike i izazovi

12.03.2018.

Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom: prilike i izazovi, bila je tema Okruglog stola održanog 9. ožujka 2018. u Kući Europe u organizaciji Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom jedan je od ključnih preduvjeta opće integracije u društvo.

Kako bi se migrante što bolje uključilo u tržište rada važno je poznavanje hrvatskog jezika kao i kulturološka prilagodba zaposlenika i migranata. O izazovima s kojima se susreće u zapošljavanju 18 migranata govorio je Pavo Ćorluka. Naglasio je kako je potrebno predvidjeti dodatna sredstva za trošak mentorima koji bi migrante bolje poučili hrvatskom jeziku.

Svi nazočni složili su se da imigracijski proces traži napor i suradnju i migranata i zemlje u koju dolaze kako bi integracija bila što brža i efikasnija.

Uz predstavnika HUP-a Pavu Ćorluku, o problemima i izazovima ekonomske integracije državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita govorili su obnašatelj dužnosti ravnatelja Vladina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Branko Sočanac, zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Mirella Rašić, Luci Marin iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), Drago Župarić-Iljić sa Instituta za migracije i narodnosti i Sonja Vrban iz Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu.
vrh stranice
vrh stranice