Edukacija Zaštita osobnih podataka - zakonodavni okvir i praksa u Podružnici Varaždin

29.11.2016.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) organizirala je stručnu edukaciju na temu „Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa“ koja je održana 28. studenog 2016. godine u prostorijama Tehnološkog parka Varaždin, sjedištu HUP Regionalnog ureda Varaždin.
Cilj edukacije bio je upoznavanje predstavnika voditelja zbirki osobnih podataka s primjenom Zakona o zaštiti osobnih podataka u praksi, prvenstveno sa zakonskim obvezama voditelja zbirki prilikom obrade osobnih podataka kao i pravima fizičkih osoba čije podatke obrađuju u obavljanju svojih zakonom utvrđenih djelatnosti. Rukovodeći se dosadašnjim iskustvom i praksom AZOP-a tijekom edukacije predstavnici AZOP-a pružili su odgovore na upite i nedoumice vezane uz primjenu Zakona u praksi, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, poslovima i zadaćama službenika za zaštitu osobnih podataka, korištenju novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka. Osim navedenog predstavnici AZOP-a ukazali su na zakonsku obvezu uspostavljanja i dostavljanja evidencija o zbirkama osobnih podataka od strane voditelja zbirki.

Cjelokupan program edukacije omogućio je sudionicima jasnije razumijevanje pravnog područja zaštite osobnih podataka, a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona kada su u pitanju voditelji zbirki osobnih podataka u privatnom i javnom sektoru s ciljem postizanja veće razine zaštite osobnih podataka kao i privatnosti građana općenito.
vrh stranice
vrh stranice