Država ne provodi vlastite zakone: prijevoznici sprječavaju kolaps sustava vožnjom nerentabilnih linija bez sklopljenih ugovora o javnim uslugama

25.03.2021.

Ugrožena su socijalna prava djece i građana u ruralnim dijelovima zemlje kojima prijeti obustava prijevoza


Zagreb, 25. ožujka 2021. - Danas je u prostorijama HUP-a održan brifing na temu javnolinijskog prijevoza putnika u formi doručka s medijima na kojem su prijevoznici okupljeni u HUP- Koordinaciju javnolinijskog prijevoza putnika iznijeli svoju zabrinutost zbog neizvjesnosti u kojoj se nalaze i koja ugrožava više od 7.000 radnih mjesta i prijevoz za više od 200.000 putnika. Iako je prošlo više od tri godine od donošenja Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te dvije godine od donošenja Pravilnika o obavljanju javnolinijskog prijevoza putnika  i dalje nisu sklopljeni ugovori o javnim uslugama prijevoznicima iako je to zakonska obveza.

Hrvoje Meštrović, predsjednik Koordinacije izjavio je: „Javni prijevoz osnova je socijalnog standarda, bez modela javne usluge velik broj putnika ostat će bez mogućnosti odlaska u školu, vrtić, k liječniku, a trenutno prijevoznici isključivo iz vlastite dobre volje i vjere u obećanja koja država neprestano daje, održavaju takve nerentabilne i neisplative linije. Prijevoznici obavljaju 80% županijskog prijevoza, a kontinuirani izostanak rješavanja uvjeta poslovanja autobusnih prijevoznika i sufinanciranja nerentabilnih linija putem ugovora o javnoj usluzi kao jedinom mogućem načinu sufinanciranja javnog linijskog prijevoza, ugrožava prije svega socijalna prava građana u manjim, ruralnim dijelovima zemlje. Radi se o više od 200.000 putnika koje pokrivaju javnolinijski prijevoznici.“

Glavni direktor HUP-a, Damir Zorić kazao je: „Tražimo hitnu implementaciju ugovora o javnoj usluzi. Prijevoznici su dovedeni do ruba neizvjesnosti - ne mogu planirati svoje poslovanje upravo zato što su se pri planiranju vodili odredbama važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji nalaže potpisivanje Ugovora u javnoj usluzi temeljem postojećih dozvola, odnosno voznim redovima u okviru koncesije za prijevoz po kojima se prometovalo na dan stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Imamo situaciju da država ne poštuje zakone koje je sama propisala.“ - i dodao:

„Za korisnike usluga prijevoza to znači da je moguće ukidanje određenih linija koje su ekonomski neodržive. Ovaj problem posebno pogađa nekoliko županija, posebno u Lici, Slavoniji, Baranji te rubnim dijelovima RH u uz državnu granicu i mjesta koja nemaju alternativu u drugim oblicima prijevoza. Ta područja i sada karakterizira negativan demografski trend, a prijevoz je jedan od integrativnih faktora svakog društva i bez adekvatne usluge prijevoza nema niti opstanka ni razvoja tih krajeva. Tko će reći koje linije treba ukinuti, kako organizirati prijevoz, tko će objasniti korisnicima, radnicima, djeci koja imaju izvanškolske aktivnosti, starijim osobama, u nekim mjestima RH, da sutra neće moći doći na posao, liječniku, u školu ili vrtić?

RH od ulaska u EU 2013. g. do danas nije stvorila preduvjete za primjenu Uredbe. Nemamo analizu mreže linija izrađenu sukladno potrebama stanovništva i županija, nemamo tipske Ugovore koje je ministarstvo najavljivalo tijekom izrade Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Održavanje 25 milijuna kilometara je ekonomski neodrživo i trenutno generira 150 milijuna kn gubitaka prijevoznicima. Od toga je 20% linija u vršnim satima nerentabilno i do  60% linija u izvanvršnim satima. U RH je 90% linija lokalnog karaktera koje nisu obuhvaćene Ugovorom o javnoj usluzi, to je godišnje oko 61,5 milijuna kilometara. Razvidno je da se gubitci generiraju i da se radi o  neodrživom sustavu.

HUP poziva da se hitno riješi situacija i da nadležne institucije postupe u skladu s važećim zakonom jer niti jedna ozbiljna i odgovorna tvrtka ne može poslovati niti planirati poslovanje u ovakvim uvjetima!

Dopis Vladi RH - HUP i sindikati

Javnolinijski prijevoz - prezentacija

vrh stranice
vrh stranice