Digitalizacija i tržište rada u EU

14.02.2017.

U Berlinu je 14.2.2017. održan seminar u organizaciji europskih socijalnih partnera na temu digitalizacije odnosno industralizacije 4.0 i njenog utjecaja na tržište rada, na vrste poslova, na radne uvjete i sl. Njemačka vlada prilično je ozbiljno shvatila promjene koje donosi digitalizacija te je u suradnji sa socijalnim partnerima, ali i cijelom javnošću provela savjetovanje te donijela strateški dokument, white paper u kojem se osim digitalizacije bave i pitanjem demografije u kontekstu radne snage te globalizacije. Ono što se pokazao kao zahtjev gotovo svih radnika jest jednostavnije spajanje privatnog i poslovnog života, fleksibilizacija radnih odnosa, no studija je pokazala da svatko to shvaća na svoj način. Dok jedan dio radnika želi raditi puno radno vrijeme i nakon toga ne želi biti dostupan na mailovima, drugi dio radnika traži fleksibilnost na način da radi manje u uredu zbog privatnih obveza, ali da to vrijeme nadoknadi kasnije. Svakako je problem fleksibilnosti radnog vremena organizacija fleksibilnosti te praćenje radnog vremena, pogotovo visoko obrazovanih radnika i IT stručnjaka koji kada rade na projektima gotovo da nemaju radno vrijeme.
Velike kompanije već su se počele okretati novim načinima poslovanja, ali isto tako na različite načine, ovisno o mogućnostima poslodavca i potrebama radnika. Volkswagen je svoj server posložio na takav način da zaposlenici poslije radnog vremena ne mogu slati mailove, a Daimler ima program, dakle IT alat, koji kada je radnik na godišnjem odmoru automatski briše mailove koje dobiva. Čini se doista radikalno rješenje, vjrojatno nije široko primjenjivo. S druge strane Bosch je uredio radno vrijeme na način da zaposlenici mogu zbog privatnih obveza ranije odlaziti s posla ( npr. zbog odlaska po djecu u vrtić, školu), te se ponovo navečer vraćaju na kompjuter i dovršavaju posao. Ono što je pitanje je kako taj dio radnog vremena evidentirati i kako taj dio <> u odredbe o radnom vremenu, obveznom dnevnom odmoru i sl. Osim primjera kompanija prikazana je i studija OECDA-a o digitalizaciji u europskim zemljama.

Na seminaru je u ime HUP-a sudjelovala Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora HUP-a za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala, a HUP je upravo temu industralizacije 4.0 predložio kao stratešku temu za raspravu na Gospodarsko-socijalnom vijeću.
vrh stranice
vrh stranice