DEVOTE- BUDUĆNOST RADA NA DALJINU

Projekt „DEVOTE- Budućnost rada na daljinu“

„DEVOTE-Developing of teleworking future“, („Budućnost rada na daljinu“) zajednički je projekt Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Sindikata naftnog gospodarstva (SING) i norveške udruge poslodavaca (The Confederation of Norwegian Enterprise – NHO) koji se bavi temom rada na daljinu.

Cilj projekta jest povećati kapacitete i mogućnosti projektnih partnera u borbi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za prava radnika i poslodavaca u uvođenju rada na daljinu te poticanju izmjena i poboljšanja zakonodavstva kroz tripartitnu suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP).

U tom cilju održat će se okrugli stolovi diljem Hrvatske s predstavnicima svih projektnih partnera, kako bi se ohrabrili radnici, poslodavci i predstavnici sindikata da se pridruže i doprinesu protoku ideja o tome kako izmijeniti i dopuniti relevantne zakonske odredbe, a u cilju omogućavanja uvođenja rada na daljinu u Hrvatskoj. Na temelju ovakvog socijalnog dijaloga partneri će voditi pripremu smjernica za izmjenu zakonodavnog okvira koje će u konačnom obliku biti predstavljene na završnoj konferenciji.

vrh stranice
vrh stranice