DEVOTE- BUDUĆNOST RADA NA DALJINU

Projekt „DEVOTE- Budućnost rada na daljinu“

„DEVOTE-Developing of teleworking future“, („Budućnost rada na daljinu“) zajednički je projekt Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Sindikata naftnog gospodarstva (SING) i norveške udruge poslodavaca (The Confederation of Norwegian Enterprise – NHO) koji se bavi temom rada na daljinu.

Cilj projekta jest povećati kapacitete i mogućnosti projektnih partnera u borbi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za prava radnika i poslodavaca u uvođenju rada na daljinu te poticanju izmjena i poboljšanja zakonodavstva kroz tripartitnu suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP).

U tom cilju održat će se okrugli stolovi diljem Hrvatske s predstavnicima svih projektnih partnera, kako bi se ohrabrili radnici, poslodavci i predstavnici sindikata da se pridruže i doprinesu protoku ideja o tome kako izmijeniti i dopuniti relevantne zakonske odredbe, a u cilju omogućavanja uvođenja rada na daljinu u Hrvatskoj. Na temelju ovakvog socijalnog dijaloga partneri će voditi pripremu smjernica za izmjenu zakonodavnog okvira koje će u konačnom obliku biti predstavljene na završnoj konferenciji.

Studijsko putovanje u Oslo u okviru projekta DEVOTE – Budućnost rada na daljinu

27.05.2022.

U okviru projekta DEVOTE-Developing of teleworking future (Budućnost rada na daljinu) članovi projektnog tima iz Hrvatske, odnosno Iva Nappholz i Iva Tomić iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i Anica Ferić iz Sindikata naftnog gospodarstva (SING), posjetili su Oslo. Projektni partner iz Norveške, odnosno norveška udruga poslodavaca (The Confederation of Norwegian Enterprise – NHO) na čelu s članom projektnog tima, Henrikom Muntheom, organizirao je radionicu na kojoj su osim predstavnika NHO-a i projektnih partnera iz Hrvatske sudjelovali i predstavnici norveških sindikata (Norwegian Confederation of Trade Unions - LO).

IOE Position Paper o radu na daljinu nakon pandemije Covid-19

23.12.2021.

IOE (International Organisation of Employers) Position Paper o radu na daljinu nakon pandemije Covid-19 istražuje različite aspekte rada na daljinu i kako on može utjecati na naš način rada nakon pandemije. Ispituje potrebe, izazove i prilike na temelju procjene propisa o radu na daljinu u 30 odabranih zemalja i u EU.

Projekt DEVOTE: Kako kvalitetno zakonski regulirati rad na daljinu na dobrobit radnika i poslodavaca? (Rijeka, 22.10.2021.)

22.10.2021.

Danas održani okrugli stol u Rijeci na temu budućnosti rada na daljinu treći je u nizu događaja kojima poslodavci i predstavnici sindikata svojim iskustvima žele proaktivno doprinijeti izmjenama zakonskih odredbi o radu na daljinu. U svrhu reguliranja rada na daljinu, Republika Hrvatska ima obvezu uskladiti svoje zakonodavstvo, uključujući Zakon o radu, s direktivama Europske unije iz 2019. godine, najkasnije do početka kolovoza 2022.

vrh stranice
vrh stranice