Danas otvoren Poziv za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP ukupne vrijednosti 200 milijuna HRK

02.02.2018.

Prema indikativnom planu objave natječaja i prethodnoj najavi, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je danas, 2. veljače 2018. objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:
- C Prerađivačka industrija
- J Informacije i komunikacije

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
- savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
- sudjelovanje na sajmovima
- usavršavanje
- priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
- uvođenje grijanja i hlađenja
- promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00 kn
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Intenzitet potpore:
1. Regionalne potpore:
- 35% srednji poduzetnici
- 45% mikro i mali poduzetnici
2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50%
3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%
4. Potpore za usavršavanje:
- 60% srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
- 70% mikro i mali poduzetnici
5. Potpore male vrijednosti: 50%

Početak prijave: 3. travnja 2018.
Krajnji rok prijave: 28. prosinca 2018.

Sažetak poziva

Uputa za prijavitelje
vrh stranice
vrh stranice