Dan poduzetnika 2015.

19.06.2015.

Bijela knjiga HUP-a: Udruga prometa

Zadnje naznake pozitivnih gospodarskih kretanja posljedično će u određenom roku utjecati na rast operacija u prijevozu roba i putnika. Da bi hrvatski transportni sektor mogao odgovoriti na izazove domaćeg i europskog tržišta prijevoza, ključna je potpora države koja ima zadatak kreirati poticajne uvjete poslovanja u cilju razvoja vlastitog gospodarstva, posebice kroz formiranje realnog troška poslovanja usporedivog s konkurentskim zemljama. Niska konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika posljedica je fiksnih troškova poslovanja koji su u Hrvatskoj osjetno viši. Pri tome je nacionalne propise potrebno žurno uskladiti s europskim direktivama poput Direktive o uslugama te regulativom o trošarinama kako to čine konkurentske zemlje. K tome, nužno je da država provede i ratifikaciju međunarodnih konvencija čime bi obveze i troškove domaćih prijevoznika također izjednačila s obvezama konkurencije. Ulaganje u vozila s eko-motorima država mora poticati u cilju prelaska na niskougljičnu ekonomiju i održiv razvoj gospodarstva za koji je preduvjet svakako i financijska disciplina državnih i lokalnih institucija kao naručitelja usluga prijevoza koji neredovitim podmirivanjem dugovanja negativno utječu na likvidnost transportnog sektora, što je važno i u kontekstu borbe protiv sive ekonomije i rada na crno.
Branko Štivičić, predsjednik Udruge
Prioriteti

1. Ujednačiti odgovornost domaćih prijevoznika u odnosu na konkurenciju i osigurati funkcioniranje pravne države: država mora hitno pokrenuti postupak ratifikacije Protokola SDR-CMR iz 1978.g. (radi ograničavanja odgovornosti prijevoznika za izgubljenu i oštećenu robu – sada domaći prijevoznik odgovara praktično do punog iznosa svake štete nastale u prijevozu, što stvara prekomjerne troškove i naše prijevoznike stavlja u izrazito nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju te ugrožava poslovanje); ujednačiti kazne s kaznama u EU (primjerice na način da za nezakonite postupke odgovara vozač koji ih je učinio, a ne tvrtka i odgovorna osoba tvrtke, odgovornost tvrtke i odgovorne osobe staviti u realne i logične okvire, definirati za što je dogovoran vozač, a za što odgovorna osoba tvrtke) te uvesti fiskalizaciju putnih karata (Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom od obveze fiskalizacije isključeni su porezni obveznici za ostvarene promete u prodaji karata ili žetona u putničkom prometu - upravo prodaja karata čini najveći dio prihoda svakog prijevoznika, a obveza je provođenje fiskalizacije prtljažnih karata, rezervacija mjesta u autobusima i fiskalizacije kolodvorskih usluga, što u naravi predstavlja zanemariv iznos u odnosu na prihode od prodaje karata koji se mjere u milijunima kuna - fiskaliziranjem bi se onemogućilo neprikazivanje prihoda od prodaje karata, uvelike smanjila mogućnost rada na crno i smanjilo nanošenje štete državnom proračunu, a neplaćanjem zakonskih obveza i štete sveukupnom hrvatskom gospodarstvu kao i onima koji svoju djelatnost obavljaju poštujući sve pozitivne propise RH)
2. Trošarine na gorivo: iskoristiti mogućnosti EU regulative i izvršiti povrat dijela trošarina na gorivo po uzoru na zemlje u okruženju te uvesti niže trošarine za gorivo namijenjeno pogonu rashladnih agregata i drugih uređaja koji ne služe za pogon vozila (po uzoru na plavi dizel za poljoprivrednike i ribare)

3. Zaštita okoliša: poticati ekološki iskoristive izvore energije (bio-diesel i sl.), kao i vozila s eko-motorima (EURO V, EURO VI) – ta vozila osloboditi određenih nameta (trošarina) i poticati na korištenje eko-vozila kao i ekoloških izvora energije kroz subvencioniranje kupovine novih vozila, smanjenje ekoloških nameta za ta vozila pri registraciji, tim vozilima povećati popuste za korištenje autocesta
vrh stranice
vrh stranice