COVID-19: više fleksibilnosti za raspoređivanje novca iz proračuna EU-a

22.04.2020.

Vijeće je danas (22. travnja 2020.) donijelo drugi zakonodavni akt u manje od mjesec dana kako bi izmijenilo pravila o upotrebi strukturnih fondova EU-a, na kojima se temelji kohezijska politika EU-a. Državama članicama tim se promjenama omogućuje da resurse preusmjere na aktivnosti povezane s krizom.

Taj akt, poznat pod nazivom Investicijska inicijativa plus kao odgovor na koronavirus (CRII+), donesen je pisanim postupkom manje od tri tjedna nakon što ga je Europska komisija predložila. Europski parlament dao je suglasnost 17. travnja.

Brzim i hitnim donošenjem Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus sve su države članice EU-a još jedanput potvrdile svoje jedinstvo, solidarnost i učinkovitu koordinaciju u ovim trenucima ozbiljne krize prouzročene bolešću COVID-19.

Drugim skupom gospodarskih mjera uvodi se iznimna fleksibilnost kako bi se omogućila potpuna mobilizacija svih neiskorištenih potpora iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Osmišljen je kako bi se državama članicama pomoglo da aktiviraju više sredstava za mala i srednja poduzeća (MSP-ove), programe skraćenog radnog vremena i zdravstveni sektor te da usmjere više sredstava prema njima.

U ovom se ključnom trenutku kohezijska politika pokazala iznimno važnom u pružanju odgovora na pandemiju ublažavanjem gospodarskih šokova, osiguravanjem opstanka poduzeća i podupiranjem radnih mjesta. Primjer inicijative CRII+ iznova potvrđuje da se kohezijskom politikom može postići stvaran doprinos na terenu i da države članice zajedničkim nastojanjima mogu prevladati trenutačnu krizu, izjavio je Marko Pavić, hrvatski ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Navedenim se promjenama privremeno suspendiraju određena pravila o utvrđivanju opsega i prioriteta nacionalnih programa koji se mogu financirati iz različitih fondova, kao i uvjeta pod kojima regije imaju pravo primati potporu.

Time se državama članicama osigurava iznimna fleksibilnost za prijenos financijskih sredstava između fondova i između regija kako bi ispunile konkretne potrebe u okviru ublažavanja socijalne i gospodarske štete od pandemije.

To znači da se sve postojeće pričuve iz strukturnih fondova za 2020. mogu upotrijebiti u borbi protiv posljedica izbijanja navedene bolesti.

Osim toga, države članice moći će za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2021. zatražiti stopostotnu financijsku potporu iz proračuna EU-a. U redovnim okolnostima programi kohezijske politike financiraju se zajednički iz proračuna EU-a i doprinosa država članica.

Tim će se besprimjernim mjerama pomoći da se umanji opterećenje na nacionalne proračune osiguravanjem ciljanih ulaganja u zdravstvenu zaštitu, MSP-ove u teškoćama i programe privremenog zapošljavanja.

Korist od njih mogu ostvariti i poljoprivrednici, i to u obliku povoljnih zajmova i jamstava do iznosa od 200 000 eura kako bi im se pomoglo da zadrže likvidnost odnosno nadoknade gubitke.

 

Akt treba stupiti na snagu 24. travnja 2020., a dostupan je na poveznici:

vrh stranice
vrh stranice